TATD | Derneğimiz

TATD AKADEMİ ÜYELİĞİ

TATD AKADEMİ ÜYELİĞİ

TATD AKADEMİ ÜYELİĞİ

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Akademi Üyeliği (Fellow'luğu) üyelerimizin Acil Tıbba olan hizmetlerini ve derneğin amaçlarına olan katkılarını belirten bir ünvandır. Bu ünvan, Türkiye Acil Tıp Derneği'ne ve bu vesileyle Acil Tıbba özellikli katkı sağlayan uzmanları onurlandırmak için düzenlenmiştir.

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ AKADEMİ ÜYELİĞİ (FEMAT) KRİTERLERİ

FEMAT: Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey

Zorunlu Kriterler (Bu kriterlerin tamamı karşılanmak zorundadır):

Acil Tıp Uzmanı olmak ve en az 3 yıl uzman klinisyen olarak görev yapmış olmak

Ardışık olarak son üç yıl boyunca TATD dernek üyesi olmak

Acil Tıp branşına ve tıp mesleğine gölge düşürecek etik, deontolojik, adli herhangi bir olumsuz olaya karışmamış olmak

Ek Kriterler: Aşağıdaki kriterlerden en az 4’ü karşılanmalıdır

Acil Servis yönetiminde ve idari işlerinde görev yapmış olmak (Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Acil Tıp Kliniği Eğitim ya da İdari Sorumlusu görevlerinden en az biri)

TATD'nin düzenlemiş olduğu bilimsel organizasyonlar dışında; Acil Tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası sağlık organizasyonlarında aktif rol üstlenmek (yönetim kurulu üyeliği, komisyon başkanlığı)

TATD Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre Başkanlığı, Kongre Genel Sekreterliği, TATD Komisyon ya da çalışma grubu üyeliği veya Uluslararası Acil tıp Kurumları’nda (IFEM, EuSEM, ASEM) TATD’nin temsilciliğini yapmış olmak.

TATD'nin son 3 yıl içerisinde düzenlemiş olduğu; TATD kurslarında eğitmen, TATD'nin sempozyum ve kongrelerinde konuşmacı/moderatör olarak görev almış olmak

Başasistan, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanlarından birine sahip olmak

TATD'nin ulusal yayınlarında ya da TATD'nin yayınları dışındaki Uluslararası Acil Tıp Yayınlarında editör yardımcılığı, bölüm editörlüğü, editörlük yapmış olmak ve bunları belgelendirmek

ÜNVANIN KULLANIMI

FEMAT unvanı TATD Yönetim Kurulu tarafından verilmesini takiben 10 yıl geçerlidir, 10 yılın ardından yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirilir.

TATD dernek üyeliğinden çıkan kişi, FEMAT unvanını kullanamaz.

Başvurular bireysel olarak yapılabilir, yönetim kurulu da bir kişiyi aday olarak gösterebilir.

İlgili unvanı alan kişi, unvanını yurtiçi ve yurtdışında “Türkiye Acil Tıp Derneği Akademi Üyesi” veya “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey (FEMAT)” olarak kullanabilir.

BAŞVURU DOSYASI

Doçentlik dosyası başvuru özgeçmişi formatında hazırlanmış özgeçmiş

FEMAT Üyelik başvurusu talebini belirten imzalı ve tarihli dilekçe

Zorunlu ve Ek Kriterlerden hangilerini karşıladığını gösterir bir belge

Sırasıyla Zorunlu ve Ek Kriterlerin karşılandığını gösteren belgelerin örnekleri

Özgeçmiş sayfasına iliştirilmiş 1 adet fotoğraf

Yukarıda yazılı belgelerin yer aldığı fotoğraflı dosya TATD Merkezi sekreteri tarafından teslim alınmak üzere kişinin kendisine ulaştırıldı bilgisi veren bir kargo firması aracılığıyla gönderilmelidir. Adaylara ayrıca dosyanın teslim alındığına dair bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Dernek Merkezi ile telefonla görüşmek suretiyle dosyanın ulaşıp ulaşmadığı ve hangi tarihli YK toplantısı gündeminde olduğu öğrenilebilir.

(TATD Yönetim Kurulu’nun 12 Ocak 2012 tarihli kararıyla uygulamaya konulmuş, 2016 tarihinde güncellenmiştir.)

* GÜNCELLENDİ

TATD Yönetim Kurulu

FEMAT Örnek Başvuru Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

TATD AKADEMİ ÜYELİĞİ ALAN DOKTORLARIMIZ

Dr. Arif Alper Çevik (2012)

Dr. Cem Oktay (2013)

Dr. Nurdan Acar (2013)

Dr. Yıldıray Çete (2013)

Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal (2016)

Dr. Özlem Köksal (2016)

Dr. Erkan Göksu (2017)

Dr. Ersin Aksay (2017)

Dr. Hakan Topaçoğlu (2017)

Dr. Neşe Çolak Oray (2017)

Dr. Murat Yeşilaras (2017)

Dr. Müge Günalp Eneyli (2017)

Dr. Özgür Karcıoğlu (2017)

Dr. Rıdvan Atilla (2017)

Dr. Zeynep Kekeç (2017)

Dr. Cemil Kavalcı (2018)

Dr. Serkan Emre Eroğlu (2018)

Dr. Arzu Denizbaşı (2019)

Dr. Başak Bayram (2019)

Dr. Bülent Erbil (2019)

Dr. Cem Ertan (2019)

Dr. Haldun Akoğlu (2019)

Dr. Mehmet Ali Karaca (2019)

Dr. Mustafa Burak Sayhan (2019)

Dr. Orhan Çınar (2019)

Dr. Özgür Dikme (2019)

Dr. Özge Duman Atilla (2019)

Dr. Recep Dursun (2019)

Dr. Serkan Yılmaz (2019)

Dr. Süleyman Türedi (2019)