TATD | MEVZUAT

MEVZUAT

MEVZUAT

ŞARTNAMELER

Teknik şartname (*); ihtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını, işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama gereksinimlerini, garanti ile ilgili hususları içeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır.

Burada acil servisler için gerekli bazı malzemelerin Teknik Şartname örneklerini bulabilirsiniz. Teknik Şartnameler yazılırken aşağıdaki bazı genel kurallara uyulması önerilir.

Teknik Şartnameler ile ilgili ayrıntılı Kaynaklar ve Yasal Mevzuatı burada bulabilirsiniz: