TATD | MEVZUAT

KURSLAR

KURSLAR

ACIL TIPTA KIRMIZI BAYRAKLAR

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

AKUT KORONER SENDROM KURSU

Kursun Amacı

TATD Akut Koroner Sendrom Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, akut koroner sendromun tanınması, EKG özellikleri, yönetim algoritmaları ve tedavi tercihlerinde güncel bilgiyi vermektir. Akut koroner sendromların yönetimi ve tedavi seçenekleri acil tıbbın en güncel konularından birisi olup, birkaç yılda bir bu konuda önemli gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle acil servislerin önemli bir hasta grubu olan göğüs ağrılı hastaların yönetimi açısından kursumunuz faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Kursumuz 1 günlük sürmekte olup, konusunda deneyimli acil tıp öğretim üyeleri eğitmen olarak görev almaktadır. Kurs içerisinde pratik uygulama olmadığı için katılım sayısında sınırlama bulunmamaktadır.


Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Yıldıray Çete

Dr. Mutlu Kartal

Dr. İbrahim Türkçüer

Dr. Cem Ertan

Dr. Derya Abuşka

Dr. Özlem Dikme

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Kurs Programı

Göğüs Ağrısında Risk Sınıflamaları ve Acil Servis Yönetimi

Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)

ST Segment Yüksekliği Ayırıcı Tanısı

Akut Koroner Sendromlarda Reperfüzyon Tedavisi

STEMI’de Tıbbı Tedaviler

STEMI’de Antiagregan ilaçlar


Planlı Kurslar

11 Mayıs 2019 - İzmir

15 Haziran 2019 - İstanbul

21 Eylül 2019 - Ankara

TATD |

ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

Kursun Amacı

Araştırma Planlama konusunda geniş pratiklerin de yer aldığı kursun amacı akademik yolculuğun başında olan klinisyenlere araştırmanın temel kavramları konusunda bilgi ve içgörü kazandırmaktır.

Kurs Direktörü
Doç. Dr. Orhan ÇINAR
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR

Prof.Dr.Murat ERSEL

Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ

Doç.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Haldun AKOĞLU

Doç.Dr.Nurettin ÖZGÜR DOĞAN

Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

Doç.Dr. Gökhan AKSEL

Kurs Programı

TATD ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

 

1. Gün

 

15 dk   Açılış-Kursun tanıtımı-Beklentiler
45 dk Hipotez, araştırma sorusu, değişken tipleri, sonlanım ölçütleri
45 dk Literatür Taraması Yapma
30 dk Araştırma Kayıt Sistemleri
60 dk

Yan tutma, randomizasyon, dahil etme, dışlama, örnekleme, maskeleme, biaslar, hatalar,

örneklem büyüklüğü hesaplama

200 dk Makale araştırma pratiği
Örneklem boyutu pratiği
Araştırma sorusundan hipotez geliştirme pratiği, Randomizasyon, sampling metodları pratiği
   

 

2.gün 

 

20 dk Klinik Araştırma Tipleri Genel Bakış                                                                                      
50 dk Kesitsel-Kohort-Vaka Kontrol Çalışmalar
30 dk Tanısal Değerlilik Çalışmaları
30 dk Anket Çalışmaları-Kalitatif Araştırmalar
60 dk Randomize Kontrollü Çalışmalar
30 dk Etik hususlar, hasta onamı, yazarlık kriterleri
150 dk Aynı konuda farklı araştırma tasarımları
Küçük Grup Çalışmalar

 

30 dk         Kursun Genel Değerlendirmesi ve Geri bildirimler-Kapanış

 

 

Planlı Kurslar

13-14 Nisan 2019 Midi Hotel/ANKARA

TATD |

İLERİ EKG KURSU

Kursun Amacı

İleri EKG Kursunun amacı ilk 2 yıl içindeki Acil tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve 2. Basamakta çalışan hekimler için EKG’nin temel kavramlarının yansıra disritmler, akut koroner sendromlardaki EKG bulguları, sistemik hastalıklar ve senkoptaki yüksek riskli EKG’yi anlatmaktır. Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak verilen İleri EKG kursları genellikle 5-7 eğitici ile maksimum 24 katılımcıya verilmektedir. 2 günlük kursun ilk ve ikinci günlerinin sonunda eğitmenlerle EKG kartları üzerinden maksimum 7 kişilik gruplarda pratik uygulama yapma ve tartışma şansı bulunmaktadır. Her birisi EKG konusundaki deneyimli eğitmenlerimizle sizleri kurslarımızda görmekten mutluluk duyarız.

Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Mutlu Kartal

Dr. Ayfer Keleş

Dr. Müge Günalp

Dr. Özlem Köksal

Dr. Cem Ertan

Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Dilek Durmaz

Dr. Derya Abuşka

Dr. Barış Murat Ayvacı

Dr. Burcu Demirdöven

Dr. Sinem Avcı

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Dr. Özgür Çevrim

Dr. Melih İmamoğlu

Dr. Gürkan Altuntaş

Dr. Cem Şimşek

Kurs Programı

1. Gün Programı

Temel EKG

Bradikardik ritimler

Dar kompleks taşikardiler

Geniş kompleks taşikardiler

Dal blokları ve ventriküler hipertrofisi

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


2. Gün Programı

Senkopta EKG

ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı

Akut koroner sendromlarda EKG

Sistemik hastalıklarda EKG

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


Planlı Kurslar

19-20 Ekim 2019 - Kıbrıs


TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

GÖZ ACILLERI KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

GÜNCEL ACIL KONUŞMALARI (GAK)

Kursun Amacı

                                                                        

Güncel Acil Tıp Konuşmaları (GAK), ikinci basamak acil servislerde çalışan hekimlere yönelik, doğru ve güncel hasta yönetiminin konuşulduğu interaktif bilimsel toplantılardır.Güncel Acil Tıp Konuşmaları (GAK), ikinci basamak acil servislerde çalışan hekimlere yönelik, doğru ve güncel hasta yönetiminin konuşulduğu interaktif bilimsel toplantılardır.

 

 

Koordinatörler


Barış M. Ayvacı

Erkman Sanrı

Teknik Editörler


Erkman Sanrı

Melis Efeoğlu

Barış M. Ayvacı

Eğitmenler


Ali Kaan Ataman

Bulut Demirel

Begüm Öktem

Cem Şimşek

Ebru Ünal Akoğlu

Emel Altıntaş

Ebubekir Arslan

Halit Aytar
 

Erkan Günay

Gökhan Aksel

Gültekin Kadı

Gürkan Altuntaş

İbrahim Ulaş Özturan

İlhan Uz

Melih İmamoğlu

Mehmet Koçak

Mustafa Emin Çanakçı

Öncü Sancak

Öner Bozan

Orkun Ünek

Özgür Çevrim

Özgür Dikme

Özgür Özen

Özkan Erarslan

Özlem Dikme

Volkan Arslan

Suphi Bahadırlı

Yunus Emre Arık

Ayça Koca Tanrıverdi

Web ve Sosyal Medya


Gültekin Kadı

Yusuf Turan

Ali Kaan Ataman
Kurs Direktörü
Barış Murat Ayvacı ve Erkman Sanrı
Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı

 

1.GÜN

 • Acil Servis Sesleri
 • Temel ve İleri Yaşam Desteği
 • Havayolu Yönetimi
 • Görseller ile Zehirlenen Hastayı Tanıyoruz
 • Olgu Tartışmaları
 • Acil Serviste Wellness
 • ‘Doktor!...Hastam Nefes Alamıyor!’
 • Doğru Hasta, Doğru Tetkik, Doğru Tedavi

 

2.GÜNpage1image3098803888page1image3098804512

 
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar
 • 10 Adımda Travma Resüsitasyonu
 • EKG Öğreniyorum!
 • Nörolojik Aciller: Tanı, Görüntüleme, Tedavi
 • Acil Serviste Yasal Sorunlar
 • Acil Servis Takım Oyunu
 • Uzmanına Danış
 • Akılcı İlaç Kullanımı
 • GAK: A’dan Z’ye
 
Planlı Kurslar

GAK Şehirleri

 

İstanbul –  27-28 Ekim, Ümraniye EAH

Ankara –  27-28 Nisan 2019, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

İzmir – Yakında!

Trabzon – Yakında!

Adana – Yakında!

 
 
www.gakturkiye.org
 
gakturkiye@gmail.com
 
TATD | TATD | TATD | TATD |

İLERI HAVAYOLU KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI KARDIYAK YAŞAM DESTEĞI KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı

Amaç: Acil tıp uzmanlarına, yürüttükleri araştırmalarda gereken özel istatistiksel kavramları sunmak ve uygun istatistiksel analizi yapabilmelerini ve gerekli hallerde profesyonel yardım istemelerini sağlamak.

 

Hedef: Bu kursa katılanlar aşağıdaki yetkinlikleri kazanır.

Korelasyon yapar

Uyum araştırması yapar

Örneklem büyüklüğü hesaplar

Lineer regresyonun temel kavramlarını bilir, basit lineer regresyon yapar

Lojistik regresyonun temel kavramlarını bilir ve yapar

Sağkalım analizi yöntemlerini bilir ve yapar

Tekrarlı ölçüm düzeninin temel koşullarını bilir, tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve Friedman testlerini yapar

 

Katılım koşulları:

Kurslarda en az 5 eğitmen görev alır. Kurs kontenjanı 24 kişidir. Boş kontenjan olması halinde, uzmanlık eğitiminin son aylarındaki asistanlar ve diğer dal uzmanları kursa katılabilir. Kursa katılmak isteyenlerin TATD - ATAK Temel İstatistik Kursu veya eşdeğeri bir kursa katılmış olmaları (Kurs eğitmenlerinin katılım konusunda olumlu görüşü) gereklidir.

Kursiyerlerin istatistiksel analizler için gerekli bir paket program (SPSS, MedCalc vs) yüklenmiş kişisel bilgisayarları ile katılımları zorunludur.

Kursun tamamına katılmak zorunludur.

Kurs sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilir.

Kurs sunumları, örnek uygulamalar için veri setleri ve diğer yardımcı materyaller bulut üzerinden sunulur.

Ücret: Yıllık belirlenir

 

Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Prof. Dr. Murat Ersel

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Doç. Dr. Orhan Çınar

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Kurs Programı

1.GÜN

09:00 - 09:15

Açılış, tanışma, kurs amaç ve hedefleri

09:15 - 09:45

Korelasyon

09:45 - 10:15

Uyum araştırılması (Bland-Altmann, kappa)

10:15 - 10:30

ARA

10:30 - 12:00

PRATİK

12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI

13:00 - 14:00

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

14:00 - 14:45

Lineer Regresyon

14:45 - 15:00

ARA

15:00 - 17:00

PRATİK

17:00

Gün sonu değerlendirmesi

2.GÜN

09:00 - 09:45

Lojistik regresyon

09:45 - 10:30

PRATİK

10:30 - 10:45

ARA

10:45 - 12:00

Çok grup, çoklu karşılaştırma (MANOVA, ANCOVA)

12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI

13:00 - 14:00

Sağkalım Analizi

14:00 - 14:30

PRATİK

14:30 - 15:00

Genel tekrar

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 17:00

GENEL PRATİK

17:00

Kapanış

Planlı Kurslar

4 - 5 Mayıs 2019 / İstanbul

 

KRITIK HASTA BAKIM KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

MAKALE VE TEZ YAZMA KURSU

Kursun Amacı

Kursun amacı: Makale yazma kursunun amacı, hekimlere bilimsel araştırma makalesinin temel yazım sistematiğini öğretmektir. 
Gereklilikleri: Makale yazma konusunda bilgisini artırmak isteyen tüm hekimlere açıktır. Katılım kısıtlaması yoktur. Akademik hayata yeni başlayan ya da başlamayı planlayan uzman ve tez aşamasındaki asistan hekimlerin özellikle faydalanabilecekleri bir kurstur. 
Kurs sonunda beklenen hedefler: 
•   Bilimsel bir makalenin temel elementlerini ve makale içindeki sıralamasını bilir. 
•   Dergiye makale gönderirken gerekli olan kapak sayfası, başlık sayfası gibi yardımcı belgelerin    nasıl hazırlanacağını bilir. 
•   Paragraf yazmanın genel kurallarını bilir. 
•   Makalenin giriş kısmının yazımında kullanılan odaklanma ve 3 temek paragraf tekniğini bilir. 
•   Metod kısmının muhtemel alt başlıklarını bilir. 
•   Araştırma metodolojisine göre yazımda uyacağı temel rehberleri (Consort, Strobe vs) bilir. 
•   Metod kısmının yazımında dikkat edilecek genel esasları bilir. 
•   Bulgular kısmının raporlanmasında kullanılan sistematik yapıyı bilir. 
•   Tablo ve şekil kullanmanın genel esaslarını bilir. 
•   Bulgular kısmının yazımında kullanılacak genel esasları bilir. 
•   Tartışma kısmına alınacak bulguların nasıl seçileceğini bilir. 
•   Tartışma kısmına alınan her bir bulgunun genel literatürle nasıl tartışılacağını bilir. 
•   Sonuç kısmında hangi öğelerin belirtilmesi gerektiğini bilir. 
•   Başlık ve özet yazımının temel ilkelerini bilir. 
•   Dergiye makale gönderme sürecinin temel unsurlarını ve püf noktalarını bilir.
•   Olgu sunumu yazma temel hususlarını bilir. 
•   Bilimsel bir makalenin genel anatomik unsurlarını oluşturma becerisine sahip olur. 

Kurs Direktörü
Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR

Prof.Dr.Ersin AKSAY

Prof.Dr.Murat ERSEL

Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ

Doç.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Haldun AKOĞLU

Doç.Dr.Nurettin ÖZGÜR DOĞAN

Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

Doç.Dr. Gökhan AKSEL

Kurs Programı
Planlı Kurslar
TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

MOR REÇETE KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ORTOPEDIK ACILLER KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ORYANTASYON KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ÖLÇME-DEĞERLENDIRME KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

TRAVMA KURSU

Kursun Amacı

Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır. Ülkemizde hala travma nedenli mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olması, yapılandırılmış yaklaşım ihtiyacının en önemli göstergelerinden olup, kursumuz bu noktada katılımcılara faydalı olacaktır.

Kursumuz 2 günlük olup, konusunda deneyimli acil tıp öğretim üyeleri eğitmen olarak görev almaktadır. Kurs içerisinde mevcut pratik uygulamalar nedeni ile katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlanmaktadır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Özge Duman Atilla
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ali Vefa Sayraç

Dr. Arzu Denizbaşı

Dr. Barış Murat Ayvacı

Dr. Başak Bayram

Dr. Bülent Erbil

Dr. Cem Şimşek

Dr. Cemil Kavalcı

Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Erkman Sanrı

Dr. Ersin Aksay

Dr. Feridun Çelikmen

Dr. Gökçe Özbay Yenice

Dr. Mehmet Ali Karaca

Dr. Murat Çetin

Dr. Müge Günalp Eneyli

Dr. Önder Limon

Dr. Özge Duman Atilla

Dr. Özgür Çevrim

Dr. Özgür Karcıoğlu

Dr Özlem Köksal

Dr. Sercan Yalçınlı

Dr. Serkan Şener

Dr. Serkan Emre Eroğlu

Dr. Turgay Yılmaz Kılıç

Dr. Volkan Arslan

Dr. Yusuf Ali Altuncı

Kurs Programı

Travmalı hastada birincil ve ikincil bakı

Hemorajik şoktaki hastanın yönetimi

Kafa travmasının yönetimi

Toraks travmasının yönetimi

Abdominal travmanın yönetimi

Omurga yaralanmalarının yönetimi

Maksillofasyal travmaların yönetimi

Pelvik travmaların yönetimi

Özel durumlarda travmalı hasta yönetimi

Travma resusitasyonunda tuzaklar

Kadavra laboratuvarı (tüp torakostomi, krikotirotomi)

Yara bakımı

BT yorumlama

 

 

Planlı Kurslar

13-14 Haziran 2019 / İstanbul

TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

TEMEL İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı

Amaç: Acil tıp uzmanlarına, yürüttükleri araştırmaların çoğunluğunda yardımcı olacak temel istatistiksel kavramları sunmak ve uygun istatistiksel analizi yapabilmelerini sağlamak.

 

Hedef: Bu kursa katılanlar aşağıdaki yetkinlikleri kazanır.

Veri seti hazırlayabilir

Veri dönüştürebilir/türetebilir

Değişkenleri tanır

Merkezi dağılım ölçütleri ve normal dağılımı bilir

Araştırma hipotezi için doğru testi seçer

t (bağımlı ve bağımsız örneklerde), ANOVA, ki kare, Mann whitney U, Wilcoxon, Kruskall Wallis testlerini yapabilir

Tanısal değerlilik testlerini yapabilir (sensitivite/spesivite ve ROC analizi)

Göreli risk ve özel risk oranlarını hesaplamayı ve değerlendirmeyi bilir.

 

Katılım Koşulları:

Kurslarda en az 4 eğitmen görev alacaktır. Kurs kontenjanı 24 kişidir. Boş kontenjan olması halinde, uzmanlık eğitiminin son aylarındaki asistanlar ve diğer dal uzmanları kursa katılabilir.

Kursiyerlerin istatistiksel analizler için gerekli bir paket program (SPSS, MedCalc vs) yüklenmiş kişisel bilgisayarları ile katılımları zorunludur.

Kursun tamamına katılmak zorunludur.

Kurs sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilir.

Kurs sunumları, örnek uygulamalar için veri setleri ve diğer yardımcı materyaller bulut üzerinden sunulur.

Ücret: Yıllık ilan edilir

 

Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Prof. Dr. Murat Ersel

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Doç. Dr. Orhan Çınar

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Kurs Programı

1.GÜN

08:30 - 09:00

KAHVALTI ve TANIŞMA

09:00 - 09:45

Veriseti İçin Gerekli Kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri)

10:20 - 10:30

Veritabanı hazırlama, veri girişi

10:30 - 11:00

ARA

11:00 - 11:45

P değeri, Güven aralığı, Etki büyüklüğü, Örneklem hacmi


11:45 - 12:30

PRATİK

12:30 - 13:30

ARA

13:30 - 14:00

İstatistiksel yöntem seçimi

14:00 - 14:30

Olasılık (RR, OR, NNT)

14:30 - 15:00

PRATİK

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 16:00

İki grup ortalama/ortanca karşılaştırılması (t- testi, Mann Whitney U, Wilcoxon)

16:00 - 16:45

PRATİK

16:45 - 17:00

Gün sonu değerlendirmesi

2.GÜN

08:30 - 09:00

KAHVALTI

09:00 - 09:30

Tanısal testler (Duyarlılık, Özgüllük, +LR, -LR, NNT, NNH, ROC analizi)

09:30 - 10:15

PRATİK

10:15 - 10:30

ARA

10:30 - 11:30

Ki-kare testi

11:30 - 12:30

PRATİK

12:30 - 13:30

ARA

13:30 - 14:15

İkiden fazla grup ortalama/ortanca karşılaştırması (Anova, Kruskall -Wallis)

14:15 - 15:00

PRATİK

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 16:30

PRATİK ve GENEL TEKRAR

16:30 - 16:45

SORULAR ve CEVAPLAR

16:45 - 17:00

KAPANIŞ ve Fotoğraf Çekimi

Planlı Kurslar

28 - 29 Eylül 2019 / Trabzon

26 - 27 Ekim 2019 / Trabzon

 

ULTRASONOGRAFI KURSLARI

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

YARA BAKIM KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar