TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Yayın Komisyonu

TANIMLAR

Yayın: Türkiye Acil Tıp Derneği basılı dergi ve kitapları ile e-kitapları

Yayın Komisyonu: Türkiye Acil Tıp Derneği’nin, ilgili kurumlarınca basılı ya da elektronik yayına dönüştürülmesine karar verilen süreli/süresiz basılı ya da elektronik yayın projelerine ait süreci, yönetim kurulunu peryodik olarak bilgilendirecek şekilde yöneten ve düzenleyen TATD komisyonu’ dur.

 

VİZYON

TATD Yayın Komisyonu, dernek yetkili organlarından aldığı güçle, dernek yayınları oluşum sürecinin en iyi şekilde yürütülmesine, en doğru şekilde yapılandırılmasına ve en kapsamlı şekilde sunulmasına aracılık etmeyi hedefler.

 

MİSYON

TATD Yayın Komisyonu, başta acil sağlık hizmetlerinde yer alan sağlık personelleri olmak üzere, tüm diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik tıp ya da tıp dışı konularda en doğru yayınların oluşumuna katkı sunmayı, modern ve güçlü biçimde onları desteklemeyi kendisine amaç edinmiştir.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

  1. Süreli yayınlar sorumlularından gelen talepleri toplamak, bunların TATD yönetim kuruluna sunulmasına aracılık etmek. 
  2. Süreli yayınlar ilişkili TATD Yönetim Kurulu Kararlarının, yayın ilgililerine aktarımında aracılık yapmak, kararların gerekçelerinin anlatımında yönetim kuruluna yardımcı olmak. 
  3. Basılı ya da Elektronik “yeni yayın” taleplerinin ön değerlendirmesini yapmak, ihtiyaç durumu araştırmasını yürütmek, TATD YK’ ya sunmak  

Komisyon Başkanı

Serkan Emre Eroğlu (YK Temsilcisi)

 

Komisyon Sekreteri

Haldun Akoğlu

 

 

 

Bülent Erbil
Bülent Erbil
Orhan Çınar
Orhan Çınar
İNDİR BELGE ADI TARİH