TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Medya

Amaçlar:

 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin misyon, vizyon ve amaçlarını geniş kitlelere duyurmak Türkiye Acil Tıp Derneği’ni kamuoyuna tanıtmak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin toplam kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Kamuoyunun ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Acil Tıp Derneği’ni tanıtan etkinlikler düzenlemek,  broşür, afiş vb. yazılı,  basılı materyal geliştirmek,
 • Üyeler arası iletişimi sağlamak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin bireysel gelişimlerine destek sağlamak, üyeler 
  arası ortak bakış açısı kazandırmak, üyeler arası iletişimi, dayanışmayı 
  arttırmak amacıyla; eğitim dizileri, gezi, yarışma, turnuva vb. organizasyonlar düzenlemek.
 • Türkiye Acil Tıp Derneği komisyonlarının yaptığı çalışmaların kamuoyuna 
  duyurulmasında ve etkinliklerinde görev almak.

Komisyon Başkanı

Murat Çetin (YK Temsilcisi)

 

Sorumlu YK Üyeleri

 • Sevilay Ünver

 

Komisyon Üyeleri (Belirlenecek)

Melis Efeoğlu
Melis Efeoğlu
Murat Çetin
Murat Çetin