TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Klinik Politika Rehberleri Komisyonu

 

Amaç

TATD-KPRK, TATD’nin resmi görüşü özelliğine sahip olan klinik uygulama kılavuzları ile klinik politika kılavuzlarının yazım, denetim ve yayınlanmasında, kılavuzlara ait kanıt ve öneri düzeylerinin derecelendirilmesinde, bu kılavuzların bilimsel yayın organlarında yayınlanmasında, kılavuzların belli aralıklarla güncellenmesinden sorumlu olan ve kendi yönergesi doğrultusunda çalışan TATD komisyonudur.

 

Komisyon Başkanı

Nurettin Özgür Doğan

 

Komisyon Üyeleri

Ersin Aksay

Erkan Göksu

Murat Pekdemir

Süleyman Türedi

Serkan Yılmaz

Orhan Çınar

Haldun Akoğlu

Gökhan Aksel

Başak Bayram

Şeref Kerem Çorbacıoğlu

 

Başak Bayram
Başak Bayram
Erkan Göksu
Erkan Göksu
Ersin Aksay
Ersin Aksay
Gökhan Aksel
Gökhan Aksel
Haldun Akoğlu
Haldun Akoğlu
Murat Pekdemir
Murat Pekdemir
Nurettin Özgür Doğan
Nurettin Özgür Doğan
Orhan Çınar
Orhan Çınar
Serkan Yılmaz
Serkan Yılmaz
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
İNDİR BELGE ADI TARİH
ECMO Projesi 10 Ekim 2019
KLİNİK POLİTİKA REHBERLERİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 23 Aralık 2019

[email protected] 

"TATD-Klinik Politika Rehberleri Komisyonu ile her türlü iletişim bu e-mail aracılığıyla sağlanmaktadır."

 

BAŞVURU FORMU