TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Acil Tıp Asistanlığı


 

AMAÇ VE HEDEFLER: (Misyon&Vizyon)  

  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin düzeyini yükseltecek nitelikli acil tıp uzmanlarının yetişmesini sağlamak. 
  • Acil tıp uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişmesini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek. 
  • Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin standartlarını ve kalitesini belirleyerek diğer ülkelerdeki acil tıp uzmanlık programları için önder ve örnek olmak. 

Komisyon Başkanı

Zafer Beşer (ATAB Başkanı)

 

Sorumlu YK Üyeleri

  • Özge Duman Atilla (YK Temsilcisi)
  • Serkan Emre Eroğlu
  • Murat Çetin

 

Komisyon Üyeleri  (Belirlenecek)

Altuğ Kanbakan
Altuğ Kanbakan
Burcu Yılmaz
Burcu Yılmaz
Büşra Sapmaz
Büşra Sapmaz
Çağlar Kuas
Çağlar Kuas
Hakan Özerol
Hakan Özerol
Mehmet Furkan Yaldızkaya
Mehmet Furkan Yaldızkaya
Melek Cirik
Melek Cirik
Murat Çetin
Murat Çetin
Müge Arslan
Müge Arslan
Ömer Taşkın
Ömer Taşkın
Rıdvan Algan
Rıdvan Algan
Zafer Beşer
Zafer Beşer
İNDİR BELGE ADI TARİH