TATD Nörolojik Aciller Webinar - 1

TATD | TATD Nörolojik Aciller Webinar - 1 Süre Konu Eğitmen 13:00-13:40 İskemik inmelere yaklaşım Geçici iskemik atak ve iskemik inmede yönetim Ersin Aksay 14:00-14:40 İskemik

Tarih: 18.09.2021 - 18.09.2021

Yer:Süre

Konu

Eğitmen

13:00-13:40

İskemik inmelere yaklaşım

Geçici iskemik atak ve iskemik inmede yönetim

Ersin Aksay

14:00-14:40

İskemik inmelerde tedavi

Antitrombositer, antikoagülan, fibribolitik tedaviler ve vasküler girişimler

Engin Özakın

15:00-15:40

Nörogörüntüleme

Hemorajik ve iskemik inmelerde BT, MRI

Nuri Karabay

KAYIT OL