İleri USG Kursu, Antalya

TATD | İleri USG Kursu, Antalya İleri Ultrasonografi Kursu TATDUS çalışma grubu tarafından düzenlenen İleri Ultrasonografi Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol g&o

Tarih: 23.03.2020 - 24.03.2020

Yer: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesiİleri Ultrasonografi Kursu

TATDUS çalışma grubu tarafından düzenlenen İleri Ultrasonografi Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi , ileri ekokardiyografi,  volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların ; oküler  ve  ekstremitelerin ultrasonogrofik incelemeleri  ile  seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Katılımcı sayısı/niteliği; Mümkünse TATDUS “TEMEL ACİL USG KURSU”na katılmış veya temel alanlarda rutin olarak USG kullanan 20 kişi (talep halinde maksimum 24), acil tıp asistanı/acil tıp uzmanı ve acil servislerde veya kritik hasta bakımında çalışan diğer pratisyen veya uzman hekimler