Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi, İzmir

TATD | Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi, İzmir   24 EKİM 2018 09:00 - 09:40 Türkiye ve Dünyada Acil Tıp Doç. Dr. Özge Duman Atilla 10:00 - 10:40 Acil Tıp Hekiminin Genel Ö

Tarih: 25.10.2018 - 25.10.2018

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Hem. Cemile Akbinar Eğitim Salonu 

24 EKİM 2018

09:00 - 09:40

Türkiye ve Dünyada Acil Tıp

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

10:00 - 10:40

Acil Tıp Hekiminin Genel Özellikleri

Prof. Dr. Süleyman Türedi

11:00 - 11:40

Acil Tıp Asistanı ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı

13:00 - 13:40

Acil Tıpta Bilgiye Erişim

Basılı kaynaklar ve Web Tabanlı Bilgiye Erişim

Doç. Dr. Neşe Oray

14:00 - 14:40

Temel Yaşam Desteği &

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (2 grup)

- TYD

- İKYD

 

Uzm. Dr. Meltem Kodik / Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı

Uzm. Dr. Enver Özçete / Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı

25 EKİM 2018

09:00 - 09:40

Acil Tıp Asistanı ve Wellness

Uzm. Dr. Vermi Değerli

10:00 - 10:40

Kritik hasta yönetimi,

kritik hastada karar verme

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı

11:00 - 11:40

Temel EKG değerlendirme prensipleri

Doç. Dr. Cem Ertan

13:00 - 13:40

Sık karşılaşılan ritm bozuklukları

Prof. Dr. Ersin Aksay

14:00 - 14:40

AKS’lar (EKG, risk skorlamaları ve yönetim)

Prof. Dr. Murat Ersel

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

-EKG Yorumlama

-Ritm tanıma

-MI EKG pratiği

 

Doç. Dr. Cem Ertan / Uzm. Dr. Yeşim Eyler

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Atilla / Uzm. Dr. Turgay Yılmaz Kılıç

Uzm. Dr. Burcu Demirdöven / Uzm. Dr. Sinem Avcı

26 EKİM 2018

09:00 - 09:40

Acilde sık karşılaşılan semptomlar,

Triajı ve kırmızı bayrakları

Doç. Dr. Başak Bayram

10:00 - 10:40

Travma Hastasına Genel Yaklaşım

Doç. Dr. Zeynep Karakaya

11:00 - 11:40

Havayolu Açma Teknikleri

Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı

13:00 - 13:40

Kan Gazı Değerlendirmesi

Uzm. Dr. Enver Özçete

14:00 - 14:40

Travma grafileri ve

Beyin BT yorumlama

Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

- Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

- İleri Havayolu

- Örneklerle Kan gazı yorumlama

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza / Doç. Dr. Zeynep Karakaya

Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı / Dr. Onur Hakoğlu

Uzm. Dr. Enver Özçete / Uzm. Dr. İlhan Uz