TATD | Derneğimiz

DERNEĞİMİZ

DERNEĞİMİZ

MİSYONUMUZ

Türkiye'de, Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda - acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu - projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmaktır.

VİZYONUMUZ

Acil Tıp Sisteminin tüm Türkiye'de gelişmesini sağlayarak dünyada önder ve örnek kuruluş olmaktır.

TATD | Derneğimiz

KURULUŞ AMAÇLARIMIZ

 • Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye çıkarmak.
 • Acil hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Acil sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 • Halkı acil tıp hizmetleri konusunda bilinçlendirmek (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon vs.),
 • Acil tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 • Acil hekimlerinin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil edilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin, hastane öncesi acil hizmetler sisteminde ve felaket afet planlamasında lider rolü oynamalarını desteklemek,
 • Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonunun sağlanmasını teşvik etmek,
 • Acil tıp hizmetlerinde 'toplam kalite' felsefesini tüm sağlık ekibine anlatılarak eğitilmelerini teşvik etmek,
 • Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Acil hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri ortamın sağlanmasını teşvik etmek.

TARİHÇEMİZ

1980’li yılların sonunda acil tıp hizmetlerinin öneminin kavranması sonrası 1990’lı yılların başında Sağlık Bakanlığında bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar neticesinde “Acil Tıp Uzmanlığı” 30 Nisan 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak o dönemde “İlk ve Acil Yardım” adı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiştir. Dönemin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik’in büyük destekleri ve 1990 yılından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde göreve başlayan Dr. John Fowler’ın emekleri ile ilk anabilim dalı kurulmuştur Nisan 1994 Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk asistanlar göreve başlamıştır. Uzmanlık eğitiminin başlamasının ardından İzmir’de acil tıp ile ilgilenen bir grup hekim tarafından 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de Acil Tıp Derneği kurulmuş ve Kurucu Başkanı Dr. John Fowler olmuştur. Acil Tıp Derneğinin ilk genel kurulu 18 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de yapılmıştır. TATD’nin bilimsel yayın organı “Acil Tıp Dergisi” 2001’de yayınlanmaya başlamıştır. Yine aynı yıl ülkemizdeki ilk uluslararası acil tıp kongresi (1st MECEM) İstanbul'da yapıldı. ATD’nin gerçekleştirdiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası etkinlik sayesinde, Bakanlar Kurulunun 23 Mayıs 2003 tarih ve 2003/5660 sayılı kararı ile adının önüne “TÜRKİYE” ibaresinin konulması uygun bulmuştur ve derneğin adı Türkiye Acil Tıp Derneği olarak değiştirilmiştir. İlk Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) 2004 yılında Gaziantep'te TATD tarafından gerçekleştirildi. TATD yine ülkemizdeki ilklere bir imza atarak “Acil Tıp Asistan Sempozyumu”nu (ATAS) 2006 yılında Ankara’da yaptı; o tarihten beri Acil Tıp Asistan Sempozyumları her yıl kesintisiz olarak yapılmaya devam etmektedir. 2008 yılında TATD ülkemizdeki ilk uluslararası kongreyi (1. Avrasya Acil Tıp Kongresi’ni - EACEM) Antalya’da düzenledi. Avrasya Acil Tıp Kongreleri 2 yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır. 2015 yılında Turkish Journal of Emergency Medicine (Türkiye Acil Tıp Dergisi) Pubmed'de indekslenmeye başlandı. 2017 yılında Asya Acil Tıp Kongresi, Türkiye’de gerçekleştirildi ve TATD YK Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asya Acil Tıp Derneği (ASEM) başkanı seçildi. 2018’de, TATD’nin ikinci bilimsel yayın organı “Anadolu Acil Tıp Dergisi” yayın hayatına başladı. 2019 yılında 2. Güney Doğu Avrupa Acil Tıp ve Afet Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Acil Tıp Derneği, 1996 yılından bu yana Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi, 2002’den beri IFEM (International Federation for Emergency Medicine) ve EUSEM (European Society for Emergency Medicine) üyesi, 2008’den beri de ASEM (Asian Society for Emergency Medicine) üyesidir. Yıllar içerisinde TATD ülkemizin sağlık politikalarının geliştirilmesi çabalarının içinde aktif olarak rol oynamıştır. Günümüzde yılda 2 kongre onlarca sempozyum ve mezuniyet sonrası eğitim etkinliği ile ülkemizdeki akademik acil tıbbın gelişimine katkı vermeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu

TATD | <b>Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ</b>

Başkan

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp AD.

TATD | <b>Prof. Dr. Orhan Çınar</b>

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Orhan Çınar

Acı Badem Üniversitesi Acil Tıp A.D.

TATD | <b>Doç. Dr. Bülent ERBİL</b>

Genel Sekreter

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp AD.

TATD | <b>Prof. Dr. Serkan YILMAZ</b>

Sayman

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Kocaeli Üniversitesi Acil Tıp AD.

TATD | <b>Prof. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER</b>

Üye

Prof. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp AD

TATD | <b>Prof. Dr. Haldun AKOĞLU</b>

Üye

Prof. Dr. Haldun AKOĞLU

Marmara Üniversitesi Acil Tıp AD

TATD | <b>Prof. Dr. Murat ORAK</b>

Üye

Prof. Dr. Murat ORAK

Dicle Üniversitesi Acil Tıp AD

TATD | <b>Doç. Dr. Serkan Emre EROĞLU</b>

Üye

Doç. Dr. Serkan Emre EROĞLU

SBÜ Ümraniye EAH Acil Tıp Kliniği

TATD | <b>Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA</b>

Üye

Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği

TATD | <b>Uzm. Dr. Murat ÇETİN</b>

Üye

Uzm. Dr. Murat ÇETİN

Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

TATD | <b>Uzm. Dr. Sevilay Sema ÜNVER</b>

Üye

Uzm. Dr. Sevilay Sema ÜNVER

SBÜ İstanbul Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Cem OKTAY<p>
Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp AD.

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Cem OKTAYDerneğimizin 2003-2005 ve 2005-2007 tarihleri arasında 2 dönem başkanlığını yapan, Avrupa Acil Tıp Derneği Yeterlik Kurulu üyesi Prof.Dr.Cem OKTAY'a TATD'deki özverili çalışmaları, derneğimizi uluslararası arenadaki üstün temsiliyetleri nedeniyle 2017 yılında onursal başkanlık ünvanı verilmiştir.

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Yıldıray ÇETE
Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp AD.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Derneğimizin 2013-2015 ve 2015-2017 tarihleri arasında 2 dönem başkanlığını yapan, 2016 yılında Asian Society of Emergency Medicine başkanlığına seçilen Prof.Dr.Yıldıray ÇETE'ye TATD'deki özverili çalışmaları, derneğimizi uluslararası arenadaki üstün temsiliyetleri nedeniyle 2017 yılında onursal başkanlık ünvanı verilmiştir.

TATD BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ersin AKSAY
13. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Ersin AKSAY

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE
12. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE
11. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Prof. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI
10. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI

Prof. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI
9. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA
8. Dönem

TATD | Başkanlar | Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA

Prof. Dr. Cem OKTAY
7. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Cem OKTAY

Prof. Dr. Cem OKTAY
6. Dönem

TATD | Başkanlar | Prof. Dr. Cem OKTAY

Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU
5. Dönem

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU

Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU
4. Dönem

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU

Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU
3. Dönem

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU

Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU
2. Dönem

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU

Uzm. Dr. John FOWLER
1. Dönem

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. John FOWLER

Uzm. Dr. John FOWLER
Kuruluş Dönemi

TATD | Başkanlar | Uzm. Dr. John FOWLER

TATD'nin kurumsal olarak üyesi olduğu kuruluşlar

TATD | IFEM (The International Federation for Emergency Medicine)
IFEM (The International Federation for Emergency Medicine)
TATD | EUSEM (European Society for Emergency Medicine)
EUSEM (European Society for Emergency Medicine)
TATD | ASEM (Asian Society for Emergency Medicine)
ASEM (Asian Society for Emergency Medicine)
TATD | TTB-UDEK (Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu)
TTB-UDEK (Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu)

ÖDÜLLERİMİZ

Türkiye Acil Tıp Derneği, bugüne kadar ulusal ve uluslar arası alanda bir çok teşekkür, takdir ve ödüllere layık görüldü. Bizlere bu ödülleri layık görenleri ve bunları almamızda emeği olan tüm üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

TATD | 2005-2008 Mazhar ZORLU Bilim-Kültür-Spor-İmar ve İzmir e Katkı Ödülü
2005-2008 Mazhar ZORLU Bilim-Kültür-Spor-İmar ve İzmir e Katkı Ödülü

İzmiri Sevenler Platformu

TATD | 2002 “Jüri Özel Ödülü”
2002 “Jüri Özel Ödülü”

Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği

TATD | 2001 “Jüri Özel Ödülü”
2001 “Jüri Özel Ödülü”

Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği

TATD | 2000 “Award of Excellence”
2000 “Award of Excellence”

Global Med-Net Dr. Rolf Peter Maeder

TATD | 2000 “Teşvik Ödülü”
2000 “Teşvik Ödülü”

XII. World Congress on Disaster and Emergency Medicine

TATD | 1999 “Karşiliksiz Hizmet Ödülü”
1999 “Karşiliksiz Hizmet Ödülü”

Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği