TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Toksikoloji
Çalışma Grubu

Amaçlar ve Hedefler

  1. Klinik toksikolojiye  Acil Tıp bakış açısıyla değerlendirme yaparak bu konuda eğitim standartlarını oluşturmak,
  2. Klinik toksikoloji alanında multidisipliner yaklaşımları oluşturarak ilgili birimlerle  birlikte Klinik Toksikoloji alanında çalışmalar yaparak gerekli veri bankasının oluşmasına ve yönetimine katkıda bulunmak, 
  3. Oluşturulan  çalışma grubu ( Klinik toksikoloji eğitmenleri,bölge koordinatörleri vb) aracılığı ile eğitici eğitmenleri eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemek. Ayrıca hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirirerek güncelleme yapmak, 
  4. Klinik Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan bilim adamları ve akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunda destek olmak,
  5. Klinik toksikoloji alanında deneyimli eğitmenlerin oluşmasına fırsat vermek için  Acil Tıp alanında ve/veya multidisipliner yaklaşımla yandal/yükseklisans açılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Üniversterarası kurul başkanlığı vs iletişim ve girişimlerde bulunmak
  6. Çevresel toksinler, kimyasal, biyolojik   zehirlenmeler konusunda ,sanayide  işyerinde karşılaşılan toksik etkenler ve ürün bilgileri yönünde danışmanlık yapmak,
  7. Toksikoloji ve zehirlenmeler konusunda sağlık personeli ve topluma önemli hizmetlerde bulunan İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin işlevinin ve işleyişinin geliştirilmesi, zehirlenme istatistiklerinin çıkarılması ve bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık yapmak,
  8. Acil Tıp açısından klinik toksikoloji alanında pratik bilgiler içeren  ISSBN nolu ulusal , detaylı  ve güncel bilgiler içeren toksikoloji kitabı çıkarmaktır.

 

http://tatdtoksikoloji.org/

Başkan

Arzu Denizbaşı

 

Sekreter

Erkman Sanrı

 

Web Ekibi

Yusuf Turan

 

Sosyal Medya Ekibi

Erkman Sanrı

 

Arzu Denizbaşı
Arzu Denizbaşı
Gültekin Kadı
Gültekin Kadı
Zeynep Kekeç
Zeynep Kekeç
Buğra İlhan
Buğra İlhan
Ahmet Ali Top
Ahmet Ali Top
Barış Murat Ayvacı
Barış Murat Ayvacı
Cem Şimşek
Cem Şimşek
M. Feridun Çelikmen
M. Feridun Çelikmen
Sinan Karacabey
Sinan Karacabey
Bedia Gülen
Bedia Gülen
Adnan Yamanoğlu
Adnan Yamanoğlu
Ahmet Burak Oğuz
Ahmet Burak Oğuz
Atakan Savrun
Atakan Savrun
Orhan Akdur
Orhan Akdur
Ataman Köse
Ataman Köse
Feriyde Çalışkan
Feriyde Çalışkan
Aynur Şahin
Aynur Şahin
Canan Akman
Canan Akman
İsmail Altıntop
İsmail Altıntop
Adnan Bilge
Adnan Bilge
Ahmed Işıklar
Ahmed Işıklar
Ahmet Can Selçuk
Ahmet Can Selçuk
Ahmet Tunç Deniz
Ahmet Tunç Deniz
Alev Banu Beköz
Alev Banu Beköz
Ali Boz
Ali Boz
Ali Cankut Tatlıparmak
Ali Cankut Tatlıparmak
Ali Çebişli
Ali Çebişli
Ali Sağlık
Ali Sağlık
Altuğ Kanbakan
Altuğ Kanbakan
Arife Erdoğan
Arife Erdoğan
Atiye Kübra Ökçesiz
Atiye Kübra Ökçesiz
Ayhan Aköz
Ayhan Aköz
Barbaros Bahadır Sır
Barbaros Bahadır Sır
Bensu Bulut
Bensu Bulut
Burcu Yılmaz
Burcu Yılmaz
İNDİR BELGE ADI TARİH

E-posta: [email protected]

 

Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @tatdtoksikoloji

Instagram: @tatdtoks