TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Taktik Tıbbı Çalışma Grubu

Savaş, terör saldırıları, meskun mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik tıbbı olarak ifade edilen etkin ve nitelikli tıbbi müdahale ile yüksek yaşam rezervine sahip çoğunlukla genç bu hasta grubunda pek çok yaşam kurtarılabilir.  Başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1 den Rol-4 e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi bu tip hastaların yönetiminde temel gerekliliktir. Son dönemde sivil alanda meydana gelen terör saldırılarındaki artış ve sivil sağlık personeline çatışma alanlarında duyulan ihtiyaç taktik tıbbı alanında acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin farkındalığının artırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde kurulan Taktik Tıbbı Çalışma Grubu ile ortaya çıkan bu ihtiyacın giderilmesi,  bu tip taktik yaralılara müdahale konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerini artırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubu mevcut güncel literatürün takip edilmesi, güncel klavuzlar oluşturulması, bu alanda kurs ve eğitimler düzenlenmesi, eğitim materyalleri oluşturulmasını hedeflenmektedir. 

 

 

 

Başkan

Erdem Çevik

 

Sekreter

İsmail Erkan Aydın

Orhan Çınar
Orhan Çınar
Erdem Çevik
Erdem Çevik
Ramazan Sabırlı
Ramazan Sabırlı
Yahya Ayhan Acar
Yahya Ayhan Acar
Onur Tezel
Onur Tezel
İsmail Erkan Aydın
İsmail Erkan Aydın
Zafer Beşer
Zafer Beşer
Emre Karslı
Emre Karslı
Umut Akar
Umut Akar
Osman Çelik
Osman Çelik
Salih Daşdelen
Salih Daşdelen
İNDİR BELGE ADI TARİH