TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Taktik Tıbbı Çalışma Grubu

TANIM

Savaş, terör saldırıları, meskûn mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik tıbbı çalışma grubu, başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1’den Rol-4’e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi, bu alanlarda çalışan muharip sıhhiye, acil tıp teknisyeni, paramedik, pratisyen hekim, acil tıp asistan ve uzmanlarının bu tip taktik yaralılara müdahalelerdeki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla kurulmuş bir çalışma grubudur.

 

VİZYON

Ülkemizde savaş ve patlama yaralılarının mortalite ve morbiditesini azaltmak, yaralanmaları önlemek, Rol 1’den Rol 4’e kadar tetkik ve tedavi süreçlerinin bilimsel çalışmalar ışığında en uygun şekilde yapılması adına eğitimler düzenlemek, ulusal protokoller belirlemek ve bu alanlarda çalışan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini en yüksek seviyede tutmaya yönelik yazılı ve görsel iletişim kaynaklarını kullanan enerjik bir topluluk olmaktır.

 

MİSYON

Taktik tıbbı çalışma grubunun misyonu, savaş ve patlama yaralılarına müdahale ilkeleri ve hasta yönetimi konusunda hekim ve diğer sağlık çalışanları başta olmak üzere bu alanda görev yapan tüm çalışanların bilgi ve farkındalıklarını artırmaktır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

Vizyon ve misyonumuza uygun şekilde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, çalışmalar yapmak, ulusal kullanılabilecek kılavuzlar ortaya koymak ve bu alanda çalışanlara yönelik yazılı ve görsel dokümanlar hazırlayarak uzaktan eğitim platformları oluşturmaktır.

 

TAKTİK ALANDA ACİL MÜDAHELE KURSU

Savaş, terör saldırıları, meskûn mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik alanda acil tıbbı müdahale kursu, başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1’den Rol-4’e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi, bu alanlarda çalışan paramedik, pratisyen hekim, acil tıp asistan ve uzmanlarının bu tip taktik yaralılara müdahale konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla askeri alanda kullanılan özel ekipmanların ve özel yaralanmalardaki tedavi yaklaşımlarının standart travma hasta yönetiminden farklarını da içeren teorik ve simülasyon destekli pratik bilgilerin paylaşıldığı kurstur. Bu kurs ihtiyaca göre içeriği değiştirilerek muharip askeri personelin operasyon esnasında kendisi veya arkadaşlarının yaralanmalarında harekat tarzlarını öğretmek için yarım günlük bir eğitim, muharip sıhhiye personeli/ paramediklerin alanda müdahale esaslarını gözden geçirerek eğitimini tamamlamak için 1 tam günlük bir program ve askeri alanda veya yaralıların getirildiği rol 1- rol 2 de görev yapan hekimler için askeri yaralanmaların özellikleri ve özellikli işlemleri hatırlamaları için 2 günlük bir eğitimle hem teorik hem de pratik destekli bir kurstur.

 

Başkan

Erdem Çevik

 

Sekreter

İsmail Erkan Aydın

 

Sosyal Medya Ekibi

Emre Karslı

Orhan Çınar
Orhan Çınar
Erdem Çevik
Erdem Çevik
Ramazan Sabırlı
Ramazan Sabırlı
Yahya Ayhan Acar
Yahya Ayhan Acar
Onur Tezel
Onur Tezel
İsmail Erkan Aydın
İsmail Erkan Aydın
Zafer Beşer
Zafer Beşer
Emre Karslı
Emre Karslı
Umut Akar
Umut Akar
Osman Çelik
Osman Çelik
Salih Daşdelen
Salih Daşdelen
İNDİR BELGE ADI TARİH