TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Proje Geliştirme ve İnovasyon
Çalışma Grubu

Vizyon ve Misyon: 

Gelişen dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde AR-GE ve İnovasyon  kavramı her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık bilimleri, sürecin en dinamik olduğu alanların başındadır. Acil Tıp alanında en köklü ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp alanında projeler üretilmesi, teşvik edilmesi ve konu ile ilgili ağ oluşturarak bilgi ve deneyimin paylaşılması konusunda kilit bir role sahip olmalıdır. 

Amaçlar:

 

 

  1. TATD adına Avrupa Birliği, Tübitak vb. kuruluşlarca desteklenen AR-GE projeleri üretmek ve yürütmek
  1. Acil Tıp alanında AR-GE faaliyetleri yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar arasında ağ kurmak  
  1. Acil Tıp alanındaki inovatif proje başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve uygun görülenleri dernek yönetimine sunmak 
  1. Araştırma-Geliştirme ve inovasyon alanındaki gelişmeleri, toplantı, çağrı, destek ve faaliyetleri duyurmak
  1. Acil Tıp alanındaki inovatif fikirlerin ortaya çıkacağı yarışmalar düzenlemek
  1. AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek 

 

 

 

Başkan:

Dr. Ramazan Sabırlı

Sekreter:

Dr. Göksu Berikol

 

 

Orhan ÇINAR
Orhan ÇINAR
Arzu DENİZBAŞI
Arzu DENİZBAŞI
Banu KARAKUŞ YILMAZ
Banu KARAKUŞ YILMAZ
Erdem ÇEVİK
Erdem ÇEVİK
Erkan GÜNAY
Erkan GÜNAY
Ersin AKSAY
Ersin AKSAY
Gizem ÖNCE
Gizem ÖNCE
Dr. Kaan Yusufoğlu
Dr. Kaan Yusufoğlu
Dr. Ömer Faruk Karakoyun
Dr. Ömer Faruk Karakoyun
Dr. Özgür Çevrim
Dr. Özgür Çevrim
Özlem Güneysel
Özlem Güneysel
Uzm. Dr. Ramazan Sabırlı
Uzm. Dr. Ramazan Sabırlı
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Dr. Serkan Şener
Dr. Serkan Şener
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Dr. Ögr. Üyesi Yahya Ayhan Acar
Dr. Ögr. Üyesi Yahya Ayhan Acar
Dr. Yasin Yıldız
Dr. Yasin Yıldız
Dr. Yunus Emre Arık
Dr. Yunus Emre Arık
Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
İNDİR BELGE ADI TARİH