TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Geriatrik Acil Tıp
Çalışma Grubu

       

          Türkiye’ de Acil Tıp Anabilim Dalı veya Kliniklerinde hizmet verilen hastaların %15- 19 arasındaki oranı lokal şartlara göre değişmek üzere 65 yaş üzeri yaştadır. Bu yaş grubunun özellikle sürekli takip eden hekimi olmaması, çoklu komorbidite yüzünden bir uzmanlık dalına bağlı olmaması, sosyal destekten yoksun olmaları veya teknolojiye uyarak hekimden randevu almada sorun yaşamaları gibi değişik nedenler yüzünden direkt Acil servislere başvurmaktadır. Ayrıca bu yaş grubuna özel dahili ve cerrahi hastalıklar acil hasta bakımı gerektirmektedir. Acil Tıp Anadalı içinde uzmanlık eğitimi verirken bu özellikli yaş grubuna ait hastalıklar konusunda eğitim ve hizmet standartlarını belirlemek önemli bir amacımızdır.

 

Çalışma grubu amaçlarımızın başlıcaları;

  1. Uzmanlık eğitimi müfredatında Geriatrik yaş grubu hastalıklarına ait yetkinlik alanlarını tanımlamak.
  2. Geriatrik yaş grubuna yaklaşımda bilgi ve beceri eğitiminin yöntemlerini belirlemek.
  3. Geriatrik hastaların Acil Servislerde standart tedavi alabilmelerini sağlayacak eğitim rehberleri geliştirmek
  4. Sosyal projeler geliştirerek yaşlı hastaların aldıkları hizmet kalitesini geliştirmek, kolaylaştırmak.
  5. Sağlık hizmetlerini sağlayan ve yürüten devlet makamları ile ortak projeler geliştirmek, politikalar üretilmesine yardımcı olmak
  6. Geriatri hastalarına sunulan hizmetlerde yarar/ zarar oranı gözetilerek ve maliyet optimizasyonu yaparak protokoller geliştirmek.
  7. Geriatri alanında sempozyum, toplantı düzenlemek ve bu konuda çalışan diğer Uzmanlık dernekleri ve Üniversiteler ile işbirliği yapmak.

Çalışma Planı

Planlanan Proje konuları;

1. Acil servise başvuran geriyatrik hastaların başvuru nedenleri, tıbbi sorunlarının ulusal bilgi ağına ait alt yapı hazırlanması. Bu hastaların başvuru nedenlerini analiz etmek.

2. “Yaşlı Dostu” acil servis tasarımı ve işleyişi konulu bir yarışma düzenlemek.İlerleyen zamanlarda “Yaşlı Dostu” acil servisleri akredite etmek.

3. Geriyatrik Acil hastalarının memnuniyet ölçümleri için skorlama geliştirmek

4. Acil servise başvuran geriyatrik hastalara yönelik Sağlık Personelinin bilgi ve tutum düzeylerini ölçmek

5. Geriatrik Acil Tıp alanında yapılmış olan doktora ve uzmanlık tezlerini incelemek ve derlemek. (Bu hem tezlerden faydalanılmasını hem de Acil Tıp ortamında paylaşılarak “know how” katkısını sağlayacaktır).

Çalışma Yöntemleri grup içinde yapılacak olan iş bölümü ile kararlaştırılıp, yürütülecek ve Çalışma grubu başkanı tarafından koordine edilecektir.

Geriatrik Acil Tıp ile ilgili linkler;

 

Doç. Dr. Özlem Köksal (Başkan)

Uzm. Dr. Mehmet Mahir Kunt (Sekreter)

Orhan ÇINAR
Orhan ÇINAR
Arzu DENİZBAŞI
Arzu DENİZBAŞI
Ersin AKSAY
Ersin AKSAY
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Dr. Murat Çetin
Dr. Murat Çetin
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Dr. Hakan Topaçoğlu
Dr. Hakan Topaçoğlu
Doç.Dr. Başak Bayram
Doç.Dr. Başak Bayram
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Dr. Bülent ERBİL
Dr. Bülent ERBİL
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Özlem Köksal
Dr. Öğr. Üyesi. Barış Murat Ayvacı
Dr. Öğr. Üyesi. Barış Murat Ayvacı
Dr. Canan Akman
Dr. Canan Akman
Dr. Ebru Ünal Akoğlu
Dr. Ebru Ünal Akoğlu
Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakcı
Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakcı
Dr. Özcan Yavaşi
Dr. Özcan Yavaşi
 Dr. Gökçe Akgül Karadana
Dr. Gökçe Akgül Karadana
Dr. Feride Sinem Akgün
Dr. Feride Sinem Akgün
Dr. Mehmet Altuntaş
Dr. Mehmet Altuntaş
Dr. Banu Arslan
Dr. Banu Arslan
Uzm. Dr. Mehmet Ali Aslaner
Uzm. Dr. Mehmet Ali Aslaner
Dr. Ali Kaan Ataman
Dr. Ali Kaan Ataman
Dr. Ayşe Başaran
Dr. Ayşe Başaran
Dr. Öner Bozan
Dr. Öner Bozan
Dr. Elif Dilek Çakal
Dr. Elif Dilek Çakal
Dr. Melih İmamoğlu
Dr. Melih İmamoğlu
Doç. Dr. Sinan Karacabey
Doç. Dr. Sinan Karacabey
Dr. Tanzer Korkmaz
Dr. Tanzer Korkmaz
Dr. Mehmet Mahir Kunt
Dr. Mehmet Mahir Kunt
Dr. Umut Payza
Dr. Umut Payza
Dr. Mehmet Necmeddin Sutaşır
Dr. Mehmet Necmeddin Sutaşır
Dr. Sercan Yalçınlı
Dr. Sercan Yalçınlı
Prof. Dr. Cem Oktay
Prof. Dr. Cem Oktay
Dr. Gürkan Altuntaş
Dr. Gürkan Altuntaş
Doç. Dr. N. Rana Dişel
Doç. Dr. N. Rana Dişel
Dr. Begüm Öktem
Dr. Begüm Öktem
Dr. Bedia Gülen
Dr. Bedia Gülen
Dr. Erkan Erdem
Dr. Erkan Erdem
Dr. Sercan Bıçakcı
Dr. Sercan Bıçakcı
Dr. Esra Ersöz Genç
Dr. Esra Ersöz Genç

Mail: [email protected]

Twitter: @GeriatricEM