TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Afet
Çalışma Grubu

AMAÇ ve HEDEFLER
Herhangi bir afet öncesinde, esnasında ve sonrasında TATD' nin görevlerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu amaçla projeler üretilmesi için kurulan organdır. Afetin her türü ile ilgili ve her boyutta ( komisyon - TATD - toplum sırası ile) eğitim vermek, afet öncesi olası afet senaryolarına göre ayrıntılı belirlenmiş programların verilmesi, afet ile ilgili her türlü kurumun benzer hazırlıklarının incelenmesi ve bu konuda projeler geliştirilerek kamuoyu oluşturulması, afet bilinci eğitimlerine özellikle medikal konularda bilgi aktarımına öncelik vererek sürdürmek.

GÖREVLER
Üyelerini ve halkı afet, afet hekimliği ve afet organizasyonu konularında bilimsel olarak eğitmek.  Afet öncesi hazırlık döneminde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bildiklerini ve öğrendiklerini ilgili kuruluşlar ile paylaşmak, işbirliği yapmak. Afetlerde ilkyardım konusunda halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitim broşürleri hazırlamak. Türkiye'deki resmi ve özel hastanelerin “Hastane Afet Planlarını” yapmaları,  yazılı bir plan hazırlamaları ve yılda en az bir kere tatbikat yapmaları konusunda teşvik etmek. Afet Organizasyonu konusunda ilgili kuruluşlara bilimsel destek sağlamak. Sağlık kurumlarını planları ve hazırlıkları yönünden belirli aralıklarla bilgilendirmek. Tüm kuruluşların, halkın ve sağlık personelinin Afet organizasyonu konusu üzerindeki bilgisini arttırmak ve günlük gelişmelere ayak uydurabilmesi için; Yılda bir kez Uluslararası toplantı düzenlemek, dernek Yönetim Kurulunda görevli ve meraklı arkadaşların yurt dışı kongrelere katılımını sağlamak, teşvik etmek, destek olmak, afet ile ilgili yurt dışı kuruluşlar ile bilimsel ilişki (derneklere üye olmak vs.) kurmak, dernek bünyesinde AFET ile ilgili bir kütüphane kurmak, aylık dergilere abone olmak, ders kitapları temin etmek, TATD web sayfasında afet ile ilgili bölüm hazırlamak ve konuyla ilgili çeşitli linkler yaratmak,  Türk Afet Tıbbı literatürüne kaynak olabilecek nitelikte, makale, derleme ve kitaplar oluşturmak.

Başkan 

Recep Dursun

 

Sekreter

Onur Karakayalı

 

Erkan Günay
Erkan Günay
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Yılmaz
Serkan Yılmaz
Murat Ersel
Murat Ersel
Doğaç Niyazi Özüçelik
Doğaç Niyazi Özüçelik
M. Feridun Çelikmen
M. Feridun Çelikmen
Mehmet Ali Karaca
Mehmet Ali Karaca
Onur Karakayalı
Onur Karakayalı
Recep Dursun
Recep Dursun
Murat Orak
Murat Orak
Mahmut Taş
Mahmut Taş
Mustafa Yazıcıoğlu
Mustafa Yazıcıoğlu
Sıla Şadıllıoğlu
Sıla Şadıllıoğlu
Aziz Vatan
Aziz Vatan
Yenal Karakoç
Yenal Karakoç
Salih Ekinci
Salih Ekinci
İNDİR BELGE ADI TARİH