TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Acil Tıp Akademisi (ATAK)

ATAK acil tıp uzmanlarının akademik bilgi üretme konusundaki yetkinliklerini arttırma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda;

  • Eğitici Eğitimleri
  • Ölçme ve Değerlendirme Kursları
  • Araştırma Planlama Kursları
  • İstatistik Kursları

gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler ve Nitelikleri:

1. Eğitici Eğitimi:

Acil Tıp uzmanı eğiticilerin temel eğitim faaliyetlerini güncel olarak nasıl uygulamaları gerektiği ile ilgili eğitimdir.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

2. Ölçme ve Değerlendirme Kursları:

Asistan ve öğrenci eğitimlerinin sonuçlarının ve etkinliğinin modern uygulamalar eşliğinde nasıl değerlendirileceğine yönelik kurslardır.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

3. Araştırma Planlama Kursları

Bir araştırma planlanırken seçilecek uygun araştırma metodunun saptanması, bu metodun detayları ve nasıl uygulanacağı ile ilgili kurslardır.

Hedef Kitle: Uzman doktorlar, öğretim üye ve elemanları

4. İstatistik Kursları

Araştırmalardan elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin verildiği kurslardır. 

Başkan

Şeref Kerem Çorbacıoğlu

 

Sekreter

Gökhan Aksel

Orhan Çınar
Orhan Çınar
Ersin Aksay
Ersin Aksay
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
Murat Ersel
Murat Ersel
Murat Pekdemir
Murat Pekdemir
Gökhan Aksel
Gökhan Aksel
Mehmet Ali Karaca
Mehmet Ali Karaca
Haldun Akoğlu
Haldun Akoğlu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Nurettin Özgür Doğan
Nurettin Özgür Doğan
Alp Şener
Alp Şener
İNDİR BELGE ADI TARİH