TATD | Derneğimiz

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ

ATAB TV

İLETİŞİM

ATAB Nedir?

Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB), 2008 yılında kurulmuş ve o zamandan bu yana seçimle iş başına gelmiş üç yönetim kurulunun fedakarca emekleri ile çok iyi tanınan bazı projelerin mimarı olmuştur. Yılda iki kez düzenlenen asistan oryantasyon eğitimleri, Tintinalli’nin Türkçe’ye çevrilmesi gibi Türkiye’deki tüm acil tıp asistanlarının yararına projelerin fikir kaynağı olan ATAB, aynı zamanda her yıl çemberini daha da genişleterek düzenlediği klinik ziyaretleri ile çok daha fazla acil tıp asistanına ulaşmaktadır. Acil Tıp Asistan Birliği yönergesinin 1. Maddesinde belirtildiği gibi ATAB’ın amacı;

“Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar düzenleyip ve katılımlarını destekleyerek, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletmektir.”

Değerli ATA’lar; iletişimin öneminin farkındayız. Bizler olumlu olumsuz tecrübelerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşıp, birbirimizin arkasında durup ve zamanı geldiğinde hep birlikte kutlamalar yapıp, Türkiye’de sağlık sisteminin ve acil tıbbın geçtiği bu zor zamanlarda, kliniklerimizde yoğun ve uzun saatler emek verenlerden ve sağlık sisteminin görevi en çok olan bireylerinden olarak birlikte aşacağımıza inanıyoruz.

Ortak sorunlarımızın kalıcı çözümlerine ulaşmak ancak birbirimizle kuracağımız iletişim ve kliniklerimiz arası standardizasyon ile mümkün olacaktır.

Her geçen yıl daha aktif, daha kalabalık, daha disiplinli ve ulaşılabilirliği daha kolay bir şekilde çalışan ATAB için “BEN DE VARIM!” diyecek asistan arkadaşlarımızla tanışmak için can atıyoruz!..

Web: aciltipasistanlari.org

E-posta: [email protected]

Twitter: @ATAB2008  

Facebook: /groups/ATAB2008

1. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Özgür Çevrim
 • Dr. Sıla Şadillioğlu
 • Dr. Tuğrul Zeytin
 • Dr. Yılmaz Aydın
 • Dr. Mustafa İpek
 • Dr. Nihat Ak

2. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Selcan Enver
 • Dr. Özgür Çevrim
 • Dr. Serkan Doğan
 • Dr.Musa Balta
 • Dr. Eda Arş
 • Dr. Ece Tavas

3. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Serkan Doğan
 • Dr. Ece Tavas
 • Dr. Savaş Aslan
 • Dr. Gülhan Coşkun
 • Dr. Mustafa Özkan
 • Dr. Ezgi Şeker Eren
 • Dr. Mehmet Fatih Korçak
 • Dr. Banu Uylukçu
 • Dr. Aydın Coşkun

4. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Elif Dilek Çakal
 • Dr. Ezgi Şeker Eren
 • Dr. Bulut Demirel
 • Dr. Mehmet Fatih Korçak
 • Dr. Mustafa Emin Çanakçı
 • Dr. Okan Aydın
 • Dr. Öncü Sancak
 • Dr. Salahi Engin
 • Dr. Sezer Eşfer

5. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Ayşe Işık
 • Dr. Bulut Demirel
 • Dr. Elif Dilek Çakal
 • Dr. Gürkan Altuntaş
 • Dr. Mehmet Kocak
 • Dr. Murat Çetin
 • Dr. Mustafa Emin Çanakçı
 • Dr. Mücadiye Yörük
 • Dr. Okan Aydın
 • Dr. Salahi Engin
 • Dr. Sezer Eşfer

6. Yönetim Kurulu:

 • Dr. Gültekin Kadı
 • Dr. Necip Gökhan Güner
 • Dr. Altuğ Kanbakan
 • Dr. Mümin Murat Yazıcı
 • Dr. Samet Öcel
 • Dr. Büşra İhtiyar
 • Dr. Şebnem Şakar
 • Dr. Muhammet Fatih Beşer
 • Dr. Esra Günalp
 • Dr. Halil Ölmez
 • Dr. Burak Solgun

7. Yönetim Kurulu

 • Dr. Zafer Beşer
 • Dr. Burcu Yılmaz
 • Dr. Altuğ Kanbakan
 • Dr. Müge Arslan
 • Dr. Mehmet Furkan Yaldızkaya
 • Dr. Büşra Sapmaz
 • Dr. Hakan Özerol
 • Dr. Ömer Taşkın
 • Dr. Rıdvan Algan
 • Dr. Halil Ölmez
 • Dr. Çağlar Kuas

ATAB Üyelik

Acil Tıp Asistan Birliği'ne katılmak ister misiniz?...

Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB) Yönergesi’ne göre ATAB üyeleri acil tıp asistanlarından oluşur. ATAB; Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan tüm acil tıp uzmanlık öğrencilerini genel kurul olarak kabul eder. Her yıl ATAS’a katılan tüm acil tıp asistanları ile toplantı planlanır. Genel kurul toplantılarını ve gündemi ATAB yönetim kurulu belirler ve yürütür. ATAB Üyeliği için TATD 'ye üye olmak yeterlidir.

Web: aciltipasistanlari.org

E-posta: [email protected]

Twitter: @ATAB2008

Facebook: /groups/ATAB2008

 

Acil Tıp Asistanlığı Eğitimi

ÖNSÖZ 

1. TÜRKİYE’DE ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

2. ACİL SERVİS PLANLAMASI VE STANDARTLARI

- Giriş

- Mesleki Sorumluluklar ve Halkın Beklentileri

- Acil Servis Hizmetleri İçin Gerekli Öğeler

--- Yönetim 

--- Personel 

--- Aletler ve Sarf Malzemeleri 

--- Bulundurulması Gerekli İlaçlar 

- Kurumla İlgili Özellikler 

--- Radyolojik, Görüntüleme ve Diğer Tanısal Hizmetler 

--- Hazır Bulundurulması İstenen Laboratuar Tetkikleri 

- Çocuk Acil Servisi İçin Standartlar 

- Hasta Bakımının Devamlılığı İçin Sorumluluklar 

--- Hastane Öncesi Dönem 

--- Acil Servis 

--- Hastanın Bakımının Sonuçlandırılması 

--- Hasta Sevkleri 

3. GÖREV TANIMLARI 

- Eğitim Hastaneleri 

- İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Acil Servisleri 

- Yardımcı Sağlık Personelleri 

4. ACİL TIBBIN TEMEL KONULARI 

5. ACİL TIP UZMANLIĞI EĞİTİM SÜRESİ VE ROTASYONLARI HAKKINDA ÖNERİLER 

6. ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

- Giriş 

- Uzmanlık Eğitimi Programı Verecek Kurumlar 

- Akademik Acil Servislerde Çalışanlar 

--- Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi 

--- Eğitim Programı Sorumlusu 

--- Diğer Akademik Personel 

- Eğitim Programı 

--- Eğitim Programının Organizasyonu ve Yapısı 97

--- Müfredat Programı (Curriculum) 

- Değerlendirme 

7. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM HEDEFLERİ 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 1. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 2. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 3. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 4. Yıl 

8. ACİL TIP EĞİTİM VE ROTASYON HEDEFLERİ 

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Anesteziyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri (112) Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- İç Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Genel Cerrahi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kardiyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Yoğun Bakım Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Ortopedi ve Travmatoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Psikiyatri Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Nöroloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Beyin Cerrahisi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Göz Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kulak Burun Boğaz Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

9. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKEN GİRİŞİMLERİN LİSTESİ VE EN AZ SAYISI 

10. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÖNERİSİ 

11. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT 

ACİL TIP ASİSTAN SEMPOZYUMU (ATAS)

Acil tıp, ATAS (Acil Tıp Asistan Sempozyumu) ile ülkemizde kendi branşındaki tıpta uzmanlık öğrencileri adına sempozyum yapan ilk ve tek branştır. İlk olarak Ankara’da 2006 yılında yapılan ATAS, her yıl ara vermeden gerçekleştirildi ve artık geleneksel bir etkinlik olarak anılmaya başlandı. ATAS’ın gerçek bir asistanlık sempozyumu olması için sempozyum başkanları ve düzenleme kurullarının hemen tamamı acil tıpta uzmanlık öğrencilerinden oluşturuldu.

Sempozyumunun bilimsel konuları genellikle kliniklerin tanıtımı,  tıpta uzmanlık öğrenimi, asistanların kariyer planlamaları, iş imkânları üzerine yoğunlaşmaktadır. ATAS’ın esas amaçlarından birisi de acil tıp asistanlarının asistanların tanışmaları, fikir alışverişi yapmaları ve kendi geleceklerini planlamaları için uygun ortamlar oluşturmaktır.

Henüz kariyerlerinin başlarında olan acil tıp asistanlarının organizasyon yapma becerisi, liderlik, kişisel gelişim için bulunmaz bir fırsat oluşturan ATAS’lar, Acil Tıp Asistan Birliği’nin (ATAB) en önemli organizasyonlarından birisidir. ATAB’ın ana misyonu olan, “acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olması ve her bakımdan yetkin acil tıp uzmanlarının yetiştirilmesi” adına ATAS’lar önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Acil Tıp Asistan Sempozyumları her yıl ülkenin çeşitli şehirlerinde dolaşmaya devam edecek. Acil Tıp asistanları kendi kliniklerinden getirdikleri tecrübeler ve farklılıklar ile ATAS’ın ruhuna bir renk katacaklar.Artık kendi kanıtlamış bir organizasyon olan ATAS; Türkiye Acil Tıp Derneğinin kanatları altında büyümeye devam edecektir.

 

 

 

ATAS YER TARİH TATD BAŞKANI> SEMPOZYUM BAŞKANI
TATD | 1. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2006

1. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2006

Ankara

17 Haziran 2006

18 Haziran 2006

Doç. Dr. Cem Oktay

TATD | 2. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2007

2. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2007

Diyarbakır

8 Haziran 2007

8 Haziran 2007

Doç. Dr. Cem Oktay

TATD | 3. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2008

3. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2008

Eskişehir

14 Haziran 2008

16 Haziran 2008

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla

TATD | 4. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2009

4. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2009

İzmir

19 Haziran 2009

21 Haziran 2009

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla

TATD | 5. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2010

5. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2010

İstanbul

3 Haziran 2010

6 Haziran 2010

Doç. Dr. Levent Avşaroğulları

TATD | 6. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2011

6. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2011

Antalya

2 Haziran 2011

5 Haziran 2011

Prof. Dr. Levent Avşaroğulları

Dr. Alp Giray Aydın

TATD | 7. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2012

7. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2012

Nevşehir

24 Mayıs 2012

27 Mayıs 2012

Prof. Dr. Levent Avşaroğulları

Dr. Umut Ocak, Dr. Tayfun Öztürk

TATD | 8. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2013

8. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2013

Rize

30 Mayıs 2013

2 Haziran 2013

Prof. Dr. Levent Avşaroğulları

Dr. Barış Giakoup

TATD | 9. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2014

9. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2014

İzmir

27 Mayıs 2014

1 Haziran 2014

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Dr. Murat Çetin

TATD | 10. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2015

10. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2015

Bursa

20 Mayıs 2015

24 Mayıs 2015

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Dr. Okan Aydın

TATD | 11. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2016

11. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2016

Trabzon

26 Mayıs 2016

29 Mayıs 2016

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Dr. Gürkan Altuntaş

TATD | 12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2017

12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2017

Adana

5 Mayıs 2017

7 Mayıs 2017

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Dr.Gökhan Sağlamol, Dr.Samet Öcel

TATD | 13. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2018

13. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2018

Kocaeli

3 Mayıs 2018

6 Mayıs 2018

Prof. Dr. Ersin Aksay

Dr. İ. Ulaş Özturan

TATD | 14. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2019

14. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2019

Diyarbakır

18 Nisan 2019

21 Nisan 2019

Prof. Dr. Ersin Aksay

Dr. Ramazan Yiğit

TATD | 15. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2020

15. Acil Tıp Asistan Sempozyumu 2020

İzmir

28 Mayıs 2020

31 Mayıs 2020

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Dr. Melis Özdemir