Sunu merkezinde yer alan sunumlar, etkiliğin tarihinde geçerli olan olay ve bulguları kapsamaktadır. Bilgiler zaman içerisinde değişebilmektedir.

Sunum Arama

Sunumlar

İndir / Görüntüle Etkinlik Sunum Başlığı Tarih
4. Yaz Sempozyumu Açılış
Cem Oktay
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu 2015 KPR & AKB Kılavuzu Yenilikleri: Günlük Hayatımızda Neler Değişti?
Murat Ersel
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Ani Kardiyak Ölüm Sağkalımı Arttırmanın Yolları
Serkan Yılmaz
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Kanıta Dayalı Kardiyak Arrest Sonrası Bakım
İbrahim Türkçüer
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Akut Koroner Sendromda Biyobelirteçler
Ahmet Baydın
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu STEMI'de Reperfüzyon Stratejileri
Murat Orak
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Akut Koroner Sendromlarda Antikoagulan Tedavi
Gül Pamukçu Günaydın
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Akut Koroner Sendromlarda Anti-trombositer Tedavi
Faruk Güngör
6 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Son 3 Yılda Uygulamaları Değiştiren 5 Çalışma
Yusuf Ali Altuncı
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Hangisi ST Yükseklikli MI?
Mehmet Ali Karaca
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu EKG'de Tuzaklar
Cem Ertan
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Acil Serviste İnme Yönetimi: BT mi? MRG mi?
Özlem Yiğit
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu İskemik İnmede Reperfüzyon Tedavileri
Engin Özakın
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Hipertansif Öncelikli Durumlarda Ne Yapalım?
Ayşegül Bayır
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon Yönetimi
Serkan Emre Eroğlu
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Pulmoner Embolide Risk Belirleme
Barış Murat Ayvacı
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Nefes Darlığı ve Biyo-belirteçler
Cüneyt Ayrık
7 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu SENKOP ve Risk Grupları
Özlem Bilir
8 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Ekokardiyografinin Acil Serviste Kullanımı
Özlem Dikme
8 Mayıs 2016
4. Yaz Sempozyumu Akut Koroner Sendromlarda Risk Skorlamaları Kim gider? Kim yatar?
Süleyman Türedi
8 Mayıs 2016