TANIM

TATD Uluslararası Acil Tıp Komisyonu; Türkiye Acil Tıp Derneği’nin  (TATD) Uluslararası Acil Tıp alanındaki amaç ve görevlerini yerine getirmek için kurulan alt komisyonudur.

MİSYON (Amaç)

TATD’yi ve Türk Acil Tıbbını, Uluslararası Acil Tıp alanında temsil etmek, Türkiye’deki acil tıbbı uluslararası alanda kaliteli bilimsel ve etik standartların üzerine taşımaktır   

VİZYON (Görev)

Uluslararası Acil Tıp alanında TATD üyelerinin bilgi düzeyini yükseltmek, bilgi paylaşımını sağlamak, danışmanlık vermek ve kaynaklara ulaşımını sağlamak,

 • TATD’nin üyesi olduğu uluslararası birlik, cemiyet, dernek federasyon vb tüzel kurum kuruluşlar ve işbirliği yaptığı gerçek kişiler ile ilgili, ilişkileri kurmak ve yürütmek, bu organizasyonlar altında bulunan çalışma grupları ve komitelerde görev almak, projeler yürütmek,
 • İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ile ortak eğitim olanaklarını ve fırsatlarını yaratacak çalışmalarda bulunmak,
 • Uluslararası Acil Tıp alanında düzenlenen kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde TATD’yi temsil etmek, görev almak,
 • TATD tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde organizasyon komitesine Uluslararası Acil Tıp alanında üye katılımı ve yabancı davetli konuşmacıların katılımı için tavsiyelerde bulunmak, iletişime aracılık etmek,
 • Ülkemiz acil tıbbının ve TATD’nin Uluslararası Acil Tıp alanında tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak,
 • Acil tıp uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlardaki gelişimini takip etmek, TATD’nin ilgili komisyonları ve Yeterlik Kurulu ile işbirliği yapmak,
 • Acil tıp uzmanlık eğitiminin verildiği ülkelerin acil tıp dernekleri veya uzmanlık eğitimine başlama aşamasında olan ülkelerin ilgili dernekleri ve resmi kurumları ile işbirliği yapmak
 • Uluslararası Acil Tıp alanında ülkeler arasında acil tıp uzmanı ve asistanlarının rotasyon olanaklarını artırmak için faaliyet göstermek
 • Uluslararası acil tıp ile ilgili politikalar üretmek, kılavuzlar yayınlamak, bilimsel çalışmalar yapmak
 • Uluslararası acil tıp ile ilgili basılı yayınlar veya elektronik duyuruları yapmak, gerekli görülen dokümanların ve kitapların çevirisini gerçekleştirmek.

YETKİ, SORUMLULUKLAR VE İŞLEYİŞ

 • TATD Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulur,  gerekli görüldüğü hallerde TATD YK kararı ile lağvedilir.
 • Komisyonun tüm faaliyetleri TATD Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı ile yürütülür.
 • Komisyonun aldığı kararlar öneri niteliğinde olup TATD Yönetim Kurulu onayı sonrası gerçekleştirilir. 
 • Komisyon yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.
 • Komisyon mali açıdan TATD Yönetim Kuruluna bağlıdır. TATD adına Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir harcama yapma yetkisi yoktur. 
 • Komisyon yılda 2 kez olmak üzere TATD Yönetim Kurulu’na rapor verir.
 • Düzenli raporlar yanında sonlanan her etkinlik ve katılım sağlanan her toplantı sonrası TATD Yönetim Kurulu’na ayrıca rapor verilir. 
 • Kurulacak olan elektronik haberleşme grubu veya düzenlenecek toplantılarla üyeleri arası iletişimini gerçekleştirir ve faaliyetlerini yürütür. Her yıl düzenlenen kongrede komisyon toplantısı gerçekleştirilir.
 • Komisyon en fazla iki yılda bir, TATD yönetim kurulu seçimlerini takip eden bir hafta içerisinde kendi içinde bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
 • Prof. Dr. Cem Oktay (Başkan)
 • Doç. Dr. Bülent Erbil (Başkan Yardımcısı)
Başlık Tarih
 • Alt çalışma grupları (ÇG)
  1. Çeviri ÇG
  2. IFEM ÇG (Amerika ve Afrikayı kapsar)
  3. Avrupa ÇG
  4. Asya ÇG

1

Cem Oktay (Başkan, IFEM ÇGÜ)

2

Bülent Erbil (Başkan Yardımcısı)

3

Ali Kaan Ataman (Çeviri ve IFEM ÇGÜ)

4

Arif Alper Çevik (IFEM temilcisi, ASEM Board Üyesi, Çeviri, Asya ve IFEM ÇGÜ)

5

Arzu Denizbaşı

6

Aynur Şahin (IFEM ÇGÜ)

7

Begüm Öktem

8

Bulut Demirel (Avrupa ÇGÜ)

9

Can Özen

10

Cem Ertan (Çeviri ÇGÜ)

11

Elif Dilek Çakal (Çeviri ve IFEM ÇGÜ)

12

Engin Deniz Aslan (Çeviri ÇGÜ)

13

Erkan Göksu

14

Erkman Sanrı (Avrupa ÇGÜ)

15

Göksu Bozdereli Berikol (Çeviri ve Avrupa ÇGÜ)

16

Gül Pamukçu (Avrupa ve IFEM ÇGÜ)

17

Gül Pamukçu Günaydın (Çeviri Avrupa ve IFEM ÇGÜ)

18

Gültekin Kadı (Çeviri ÇGÜ)

19

Haldun Akoğlu (Avrupa, Amerika ve IFEM ÇGÜ)

20

Hüseyin Şahin

21

Incifer Kanbur (Çeviri ÇGÜ)

22

Leyla Sürmeli (Çeviri ÇGÜ)

23

Murat Çetin (Avrupa ve IFEM ÇGÜ)

24

Murat Ersel

25

Mustafa Emin Çanakçı (Çeviri ÇGÜ)

26

Nurşah Başol (Çeviri ve Avrupa ÇGÜ)

27

Öncü Sancak (Çeviri ve Avrupa ÇGÜ)

28

Orhan Çınar (Avrupa ve IFEM ÇGÜ)

29

Özlem Dikme (Çeviri ve Asya ÇGÜ)

30

Özlem Karasu

31

Rıdvan Atilla (Çeviri ve Asya ÇGÜ)

32

Salahi Engin

33

Selcan Enver Dinç (Çeviri ÇGÜ)

34

Selin Tezel (Çeviri ve Asya ÇGÜ)

35

Serhat Karaman

36

Süleyman Türedi

37

Umut Ocak (Çeviri ÇGÜ)

38

Yıldıray Çete (ASEM Board Üyesi, Asya ÇGÜ)

39

Yusuf Ali Altuncı (Avrupa, Asya ÇGÜ)

40

Zeynep Kekeç  (Çeviri ÇGÜ)

Tarih Etkinlik Yer
20 - 21 Aralık 2018 İleri Ultrasonografi Kursu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Toplantı Salonu (Dekanlık Binası)
İndir Belge Adı Tarih