Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türkiye’de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu onayı ile bilimsel olarak özerk, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak 03 Mayıs 2004 tarihinde kurulmuştur.

Tanım

Madde 1 – Acil Tıp Yeterlik Kurulu (BOARD), Acil Tıp Uzmanlık alanını temsil eden tüm dernekler ile eşgüdüm içerisinde ancak özerk olarak çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

a. Bu yönergede geçen;
Dernek – Türkiye Acil Tıp Derneği’ni,
ATYK – Acil Tıp Yeterlik Kurulu’nu,
Acil Tıp Yeterliği - Acil tıp uzmanlarının temel bilgiler, güncel bilgiler ve acil tıp uygulamalarıyla ilgili yeterliğini,
TUK – Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu
TUKMOS – Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi’ni
TTB – Türk Tabipler Birliği’ni,
TTB-UDEK – Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu
TTB-UYEK – Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu’nu ifade eder.
b. Yurt dışı yazışmalardaki ismi “The Turkish Board of Emergency Medicine”dir. 

Yönergenin devamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu

 • Prof. Dr. Yıldıray ÇETE – Yürütme Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI
 • Prof. Dr. Murat PEKDEMİR
 • Prof. Dr. Cüneyt AYRIK
 • Prof. Dr. Murat ERSEL
 • Prof. Dr. Sezgin SARIKAYA
 • Doç. Dr. Ayhan ÖZHASANEKLER
 • Doç. Dr. Bülent ERBİL
 • Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

ATYK Akreditasyon Komisyonu

 • Prof. Dr. Cuma YILDIRIM
 • Prof. Dr. Ersin AKSAY
 • Prof. Dr. Cemil KAVALCI
 • Doç. Dr. Ayfer KELEŞ
 • Doç. Dr. Özlem KÖKSAL
 • Doç. Dr. Haldun AKOĞLU
 • Doç. Dr. Engin Deniz ASLAN
 • Doç. Dr. Funda Karbek Akarca
 • Doç. Dr. N. Rana DİŞEL

ATYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu 

 • Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
 • Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER
 • Prof. Dr. Serkan YILMAZ
 • Prof. Dr. Murat ORAK
 • Prof. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN ÜNAL

ATYK Sınav Komisyonu

 • Prof. Dr. Cem OKTAY
 • Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI
 • Doç. Dr. Nurdan ACAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül AKBUĞA ÖZEL
Başlık Tarih
1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı 22 Ekim 2018
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
Acil Tıp Yeterlik Sınavı Genel Bilgileri 22 Ekim 2018
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi 22 Ekim 2018