Amaç ve Hedefler

  • Sağlık Bakanlığı ve TTB-UDEK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Acil Tıp Uzmanlığının ilgili toplantılarda temsiliyeti 
  • Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları hakkında görüş oluşturulması ve merkezi otorite ile ilişkiye geçilmesi
  • Kamu, üniversite, afiliye ve özel hastanelerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının çalışma koşulları ile ilgili görüş oluşturulması
  • Acil servis standartları (mimari, insan gücü ve malzeme) konusunda bilgi ve belge üretmek. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak.

Komisyon Sorumluları

  • Prof. Dr. Süleyma Türedi
  • Doç. Dr. Serkan Yılmaz
  • Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
  • Uzm. Dr Nebi SÜRÜM (Uşak)
  • Uzm Dr Murat NARLI (Gebze)
  • ATA Dr Ensar DURMUŞ (Rize)
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
2016-2017 Dönemi Acil Tıp Uzmanlığı Planlama Raporu 26 Nisan 2016