AMAÇ VE HEDEFLER: (Misyon&Vizyon)  

  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin düzeyini yükseltecek nitelikli acil tıp uzmanlarının yetişmesini sağlamak. 
  • Acil tıp uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişmesini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek. 
  • Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin standartlarını ve kalitesini belirleyerek diğer ülkelerdeki acil tıp uzmanlık programları için önder ve örnek olmak. 
TATD ATAB Yönergesi

Komisyon Sorumluları

  • Doç. Dr. Başak Bayram
  • Uzm. Dr. Özgür Çevrim
  • Uzm. Dr. Özlem Dikme

Toplam Üye : 11

1- Dr. Gültekin Kadı (Başkan)

2- Dr. Necip Gökhan Güner 

3- Dr. Altuğ Kanbakan 

4- Dr. Mümin Murat Yazıcı 

5- Dr. Samet Öncel 

6- Dr. Büşra İhtiyar  

7- Dr. Şebnem Şakar 

8- Dr. Muhammet Fatih Beşer 

9- Dr. Esra Günalp

10- Dr. Halil Ölmez 

11- Dr. Burak Solgun 

Tarih Etkinlik Yer
18 - 21 Nisan 2019 14. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, Diyarbakır Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
3 - 6 Mayıs 2018 ATAS 2018, Kocaeli The NESS Hotel, Kocaeli
İndir Belge Adı Tarih