*2016 yılında kurumlardan alınan verilere göre düzenlenmiştir.