Adres: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10 06680 Çankaya / Ankara
Telefon: 0 (312) 438 12 66
Faks: 0 (312) 438 12 68
E-Posta: bilgi@tatd.org.tr