Yarışmanın amacı

Çocuk gözü ile Acil Servisleri gözlemlemek, onların bu önemli birimlere bakış açılarını görmek ve ortaya koydukları çalışmalar ile ülkemizdeki Acil Tıp farkındalığını artırmak yarışmamızın temel amacını oluşturmaktır.

Resimlerin değerlendirilmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türkiye Acil Tıp Derneği'nin inisiyatifinde olup, dereceye girenler 23 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Acil Tıp Derneği resmi web sitesi http://www.tatd.org.tr ve sosyal hesaplarında açıklanacaktır.

Konu

Acil Servis

Kategoriler

5-8 yaş ve 9-14 yaş arası

Teknik Bilgiler

Sulu boya, yağlı veya kuru pastel boya, yağlı boya veya karışık teknik kullanılabilir.

Boyutları

Kağıt veya tuvalin kısa kenarı 25 cm’ den kısa olmamalıdır.

Katılım Koşulları

  • Resim son gönderi tarihi: 10 Nisan 2018
  • Yarışmada yaş kurallarını sağlamak kaydıyla çocuklardan, 

    • Kendileri için veya bir yakınları nedeniyle gittiler ise, acil servislerde neler yaşadıklarını, neler gördüklerini ve kendilerini nasıl hissettiklerini,
    • Doğrudan ya da dolaylı olarak çevrelerinden, basın yayın organlarından aldıkları bilgiler, ve yahut da zihinlerinde oluşturdukları Acil Servisler ve Acil Tıp imajını resmetmeleri beklenmektedir.
  • Resimlerde kağıt veya tuvalin kısa kenarı 25 cm’den kısa olmamalıdır.
  • Resimler çerçevelenmemelidir.
  • Yarışmaya başvuru yapıldığında katılımcının, resmin sergilenmesine, yarışma kataloğunda ya da ilgili diğer basılı malzemelerde ve internette kullanılması için; Türkiye Acil Tıp Derneği’ ne (TATD) onay verdiği kabul edilir.
  • İmzalanmamış ve tam olarak doldurulmamış başvuru formu ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Ödüllendirme

Birincilik Ödülü: 3500 TL

İkincilik Ödülü: 2500 TL

Üçüncülük Ödülü: 2000 TL 

Başvuru

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.