Tarih: 7 - 8 Şubat 2019
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD Konferans Salonu

Düzenleyen: TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli

Lokal Koordinatör: Prof. Dr. Ersin Aksay

Kayıt için; turkiyeatd@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz

                                                                             7 Şubat 2019 

 

09:00-09:45

Olgu senaryolarıyla “kardiyoserebral resusitasyon”:Serebrovaskuler olay, inme yönetimi

Murat Ersel

10:00-10:45

Mekanik Ventilatör Kullanım İlkeleri

Başak Bayram

11:00-12:00

Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi

Funda Karbek Akarca

 

Öğle Molası


 

13:00-13:45  

Son kılavuzlar ile kritik bakımda pnömoni, KOAH ve astma yönetimi

 

Pratik Uygulamalar (2 grup)

14:00-15:30

(Grup-1): Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi (pencereler, volüm durumu, pulmoner değerlendirme)

(Grup-2): Olgu Senaryolarıyla Invaziv/ Noninvaziv Mekanik Ventilasyon: (CPAP, BiPAP, IMV)

Funda Karbek Akarca, Tanzer Korkmaz, Ekrem Musalar

15:45-17:15

(Grup-2): Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi (pencereler, volüm durumu, pulmoner değerlendirme)

(Grup-1): Olgu Senaryolarıyla Invaziv/Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP, BiPAP, IMV)

Başak Bayram

                                                                             8 Şubat 2019 

 

09:00-09:45

Şok Olgusuna Yaklaşım           

Ersin Aksay

10:00-10:45

Sepsis ve Septik Şok: Tanı ve Yönetim

Neşe Çolak Oray

10:45-11:15

Kritik Hastada EKG

Cem Ertan

11.15-12.00

Kan Gazı Değerlendirme

İlhan Uz

 

Öğle Molası

 

13:30-14:15

Kritik hastada görüntüleme: X-ray, CT ve  MRI

Başak Bayram

14:30-16:00

Kritik Bakımda Yeni Ufuklar: Laktat, Prokalsitonin, Tranexamik asit (kanama durdurucular), PCC, Kan ürünleri kullanımı, Trombolitik kullanımı, girişimsel sedasyon ve analjezi (Bispektral indeks monitörizasyonu), Post-kardiyak arrestyönetimi+Terapötik Hipotermi  (algoritm) (10’ar dakikada 2018 literatür bilgileri) + Tartışma

Özge Duman Atilla-Özgür Karcıoğlu

16:15-17:00

Olgu senaryolarıyla 21. yüzyılda multipltravma yönetimi

Özgür Karcıoğlu

17:00

Kapanış ve sertifika töreni, Fotoğraf çekimi

Tüm Eğitmenler ve Katılımcılar