Tarih: 27 - 28 Aralık 2018
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu

Düzenleyen: TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Lokal koordinatörler: Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli - Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

27 Aralık 2018, Perşembe

09:00-09:45

Şok Olgusuna Yaklaşım         

Özge Duman Atilla

09:45-10:30

Sepsis ve Septik Şok: Tanı ve Yönetim

Hakan Topaçoğlu

10:30-11:00

Kritik Hastada EKG

Cem Ertan

11:15-12:45

Kritik Bakımda Yeni Ufuklar: Laktat, Prokalsitonin, Tranexamik asit (kanama durdurucular), PCC, Kan ürünleri kullanımı, Trombolitik kullanımı, girişimsel sedasyon ve analjezi (Bispektral indeks monitörizasyonu), Post-kardiyak arrest yönetimi+Terapötik Hipotermi  (algoritm) (10’ar dakikada 2018 literatür bilgileri) + Tartışma

Özgür Karcıoğlu
Özge Duman Atilla

Öğle Arası

14:00-15:00

Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi

Volkan Aslan  

15:00-17:00

(Grup1 ve 2): Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi (pencereler, volüm durumu, pulmoner değerlendirme)

Volkan Aslan
Burak Oğuz

28 Aralık 2018, Cuma

09:00-09:45  

Son kılavuzlar ile kritik bakımda pnömoni, KOAH ve astma yönetimi

Müge Günalp Eneyli

09:45-10:30

Kan Gazı Değerlendirme

Gül Pamukçu

10:45-11:00

Kritik hastada görüntüleme: X-ray, CT ve  MRI

Bülent Erbil

11:00-11:45

Olgu senaryolarıyla “kardiyoserebral resusitasyon”: Serebrovaskuler olay, inme yönetimi

Barış Murat Ayvacı

11:45-12:30

Olgu senaryolarıyla 21. yüzyılda multipl travma yönetimi

Özgür Karcıoğlu

Öğle Arası

14:00-15:00

Mekanik Ventilatör Kullanım İlkeleri

Defne Altıntaş

15:00-17:00

(Grup1 ve 2): Olgu Senaryolarıyla Invaziv/Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP, BiPAP, IMV)

Defne Altıntaş

17:00

Kapanış ve sertifika töreni, Fotoğraf çekimi

Tüm Eğitmenler ve katılımcılar