Tarih: 14 - 16 Kasım 2018
Yer: Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp AD

14 Kasım 2018

09:00 - 09:10

Açılış ve kurstan beklentiler

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca Doç. Dr. Nalan Metin Aksu

09.10 - 09:30

Öntest

 

09:40 - 10:20

Çoklu Travmaya Genel Bakış

Doç. Dr. Serkan Şener

10:30 - 11:10

Travmalı Hastada Birincil ve İkinci Bakı

Uzm. Dr. Volkan Arslan

11:20 - 12:00

Travmatik şok ve hipoperfüzyon

Prof. Dr. Cemil Kavalcı

 

Öğle yemeği

 

13:30 - 14:10

Abdominal Travmanın Yönetimi

Doç. Dr. Bülent Erbil

14:30 - 15:10

Toraks Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Müge Günalp

15:30 - 17:30

Yara bakımı (pratik uygulama)

Doç. Dr. Serkan Şener

17:30 - 18:00

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

18:00

Akılcı ilaç kullanımı

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

15 Kasım 2018

09:00 - 09:40

Kafa Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

10:10 - 10:40

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

11:00 - 11:40

Maksillofasiyal Yaralanmalar

Uzm. Dr. Burak Oğuz

 

Öğle yemeği

 

13:00 - 13:30

Pelvik Travmanın Yönetimi

Doç. Dr. Engin Deniz Arslan

13:50 - 14:30

Travmada Ultrasonografi Kullanımı

Doç. Dr. Bülent Erbil

15:00 - 17:00

Örneklerle travmada BT yorumlama

Beyin/vertebra

Toraks/Abdomen

Uzm. Dr. Volkan Arslan

Doç. Dr. Bülent Erbil

17:30

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Doç. Dr. Bülent Erbil

16 Kasım 2018

09:00 - 09:40

Ekstremite Travmalarına Yönetimi

Uzm. Dr. Volkan Arslan

10:00 - 12:00

Tüp torakostomi/Torakotomi, krikotirotomi

 Doç. Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Volkan Arslan

 

Öğle yemeği

 

13:00 - 13:40

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi

Doç. Dr. Başak Bayram

14:00 - 14:40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi

Doç. Dr. Müge Günalp

15:00 - 16:30

Resüsitasyon odasının yönetimi

ATLS senaryoları

Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

 

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

Doç. Dr. Müge Günalp

Doç. Dr. Başak Bayram

16.30 - 17.00

Sontest ve Kapanış

 

Katılımcı sayısı: 24 kişi