Tarih: 8 - 10 Ekim 2018
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Konferans Salonu

TATD Kurs sorumlusu: Prof. Dr. Süleyman Türedi

Kurs koordinatörü: Doç. Dr. Müge Günalp

1. Gün

09:00 - 09:40

Türkiye ve Dünyada Acil Tıp

Prof.Dr. AHMET DEMİRCAN

10:00 - 10:40

Acil Tıp Hekiminin Genel Özellikleri

Doç.Dr. NALAN METİN AKSU

11:00 - 11:40

Acil Tıp Asistanı ve İletişim

Doç.Dr. BÜLENT ERBİL

13:00 
- 13:40

Acil Tıpta Bilgiye Erişim

Basılı kaynaklar ve Web Tabanlı Bilgiye Erişim

Doç.Dr. ŞEREF KEREM ÇORBACIOĞLU

14:00 - 14:40

Temel Yaşam Desteği &
İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Uzm. Dr.GÜL PAMUKÇU

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (2 grup)


-TYD

- İKYD

 

Uzm. Dr. GÜL PAMUKÇU

Uzm. Dr. AYÇA KOCA

2. Gün

09:00 - 09:40

Acil Tıp Asistanı ve Wellness

Doç.Dr. MELTEM AKKAŞ

10:00 - 10:40

Kritik hasta yönetimi, kritik hastada karar verme

 

Doç. Dr. AYHAN ÖZHASENEKLER

11:00 - 11:40

Temel EKG Değerlendirme Prensipleri

Doç. Dr. AYFER KELEŞ

13:00 
- 13:40

Sık Karşılaşılan Ritm Bozuklukları

Doç. Dr. ENGİN DENİZ ASLAN

14:00 - 14:40

AKS'lar (EKG, risk skorlamaları ve yönetim)

Doç. Dr. MÜGE GÜNALP

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

-EKG Yorumlama

-Ritm tanıma

-MI EKG pratiği

Doç. Dr. AYFER KELEŞ

Doç. Dr. ENGİN DENİZ ASLAN

Doç. Dr. MÜGE GÜNALP

17:30 - 18:30

Akılcı ilaç kullanımı

Doç. Dr. MÜGE GÜNALP

3. Gün

09:00 - 09:40

Acilde sık karşılaşılan semptomlar, Triajı ve kırmızı bayrakları

 

Doç. Dr. MEHMET ALİ KARACA

10:00 - 10:40

Travma Hastalarına Genel Yaklaşım

Uzm.Dr. BURAK OĞUZ

11:00 - 11:40

Havayolu Açma Teknikleri

Uzm.Dr. VOLKAN ASLAN

13:00 
- 13:40

Kan Gazı Değerlendirmesi

Uzm.Dr. SİNAN GENÇ

14:00 - 14:40

Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

Doç.Dr. GÜLHAN KURTOĞLU

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (2 grup)


 - Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

- İleri Havayolu

-Örneklerle Kan gazı yorumlama

Doç.Dr. GÜLHAN KURTOĞLU

Uzm. Dr. VOLKAN ASLAN

Uzm. Dr. SİNAN GENÇ