Tarih: 2 Mart 2018
Yer: İzmir

Acil Serviste Mor Reçeteler Kursu

2 MART 2018, İzmir

11:00 - 11:50

Acil Serviste Herediter Anjioödem’e Yaklaşım

Prof. Dr. Ersin Aksay

13:30 - 14:20

Antikoagülan Kullanan Hastalarda Kanama Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

14:30 - 15:30 Acilde akılcı ilaç kullanımı Prof. Dr. Ersin Aksay