Tarih: 7 - 9 Şubat 2018
Yer: Yeditepe Üniversitesi Acil Tıp AD

Travma Çalışma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bayram

Kurs Koordinatörü: Uzm. Dr. Özgür Çevrim 

7   Şubat 2018

09:00 - 09:10

Açılış ve kurstan beklentiler

Uzm.Dr. Özgür Çevrim

Doç. Dr. Başak Bayram

09.10 - 09:30

Öntest

 

09:30 - 10:00

Çoklu Travmaya Genel Bakış

Doç. Dr. Serkan Şener

10:00 - 10:40

Travmalı Hastada Birincil ve İkinci Bakı

Prof. Dr. D. Niyazi Özüçelik

11:00 - 11:40

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi

Doç. Dr. Başak Bayram

13:30 - 14:10

Travmada Ultrasonografi Kullanımı

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

14:30 - 17:00

Yara bakımı (pratik uygulama)

Pratik uygulama: 3 grup

Doç. Dr. Serkan Şener

17:30 - 18:00

Akılcı ilaç kullanımı

Uzm.Dr.Özgür Çevrim

8 Şubat 2018

09:00 - 09:20

Geri bildirim: Dün ne öğrendik?

Uzm.Dr.Özgür Çevrim

09:20 - 10:00

Toraks Travmasının Yönetimi

Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu

10:00 - 10:30

Abdominal Travmanın Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. B.Murat Ayvacı

10:50 - 11:30

Kafa Travmasının Yönetimi

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

12:30 - 14:50

Örneklerle travmada BT yorumlama

Beyin / Vertebra

Toraks /Abdomen

Prof. Dr. Ersin Aksay

Doç.  Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Öncü Sancak

Uzm. Dr. Cem Şimşek 

14:50 - 15:30

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi

Prof. Dr. Ersin Aksay

15:40 - 17:30

Tüp Torakostomi/torakotomi ve Krikotirotomi

(Kadavra laboratuvarı)

Yrd. Doç. Dr. B. Murat Ayvacı

Uzm. Dr. Erkman Sanrı

Uzm. Dr. Kerem Ali Kabaroğlu

Prof.Dr.Sina Ercan

9 Şubat 2018

08:40 - 09:00

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Doç. Dr. Başak Bayram

09:00 - 09:40

Pelvik Travmanın Yönetimi

Yrd.Doç. Feridun Çelikmen

09:10 - 10:40

Ekstremite Travmalarının Yönetimi

Uzm. Dr. Murat Çetin

11:00 - 11:40

Maksillofasiyal Yaralanmalar

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

13:00 - 13:40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetim

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

14:00 - 16:30

Resüsitasyon odasının yönetimi

ATLS senaryoları

Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

Doç.  Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Mustafa Yazıcıoğlu

16:30 - 17:00

Son test ve kapanış

 

Katılımcı sayısı: 24 kişi