Tarih: 3 - 5 Ocak 2018
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD, İzmir

3 Ocak 2018

09:00 - 09:10

Açılış ve kurstan beklentiler

Prof. Dr. Ersin Aksay

Doç. Dr. Başak Bayram

09.10 - 09:30

Öntest

 

09:30 - 10:00

Çoklu Travmaya Genel Bakış

Doç. Dr. Serkan Şener

10:00 - 10:40

Travmalı Hastada Birincil ve İkinci Bakı

Yrd. Doç. Dr. Neşe Nur User

11:00 - 11:40

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi

Doç. Dr. Başak Bayram

13:30 - 14:10

Travmada Ultrasonografi Kullanımı

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

14:30 - 17:00

Yara bakımı (pratik uygulama)

Pratik uygulama: 3 grup

Doç. Dr. Serkan Şener

17:30 - 18:00

Akılcı ilaç kullanımı

Prof. Dr. Ersin Aksay

4 Ocak 2017

09:00 - 09:20

Geri bildirim: Dün ne öğrendik?

Prof. Dr. Ersin Aksay

09:20 - 10:00

Toraks Travmasının Yönetimi

Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı

10:20 - 12:00

Tüp Torakostomi/torakotomi ve Krikotirotomi

(Kadavra laboratuvarı)

Doç. Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı

13:00 - 13:30

Abdominal Travmanın Yönetimi

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

13:50 - 14:30

Kafa Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Önder Limon

14:50 - 15:30

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi

Prof. Dr. Ersin Aksay

15:40 - 17:30

Örneklerle travmada BT yorumlama

Beyin / Vertebra

Toraks /Abdomen

Prof. Dr. Ersin Aksay

Doç. Dr. Önder Limon

17:30

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Prof. Dr. Ersin Aksay

5 Ocak 2017

09:00 - 09:40

Pelvik Travmanın Yönetimi

Uzm. Dr. Murat Çetin

09:10 - 10:40

Ekstremite Travmalarına Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı

11:00 - 11:40

Maksillofasiyal Yaralanmalar

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

13:00 - 13:40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetim

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

14:00 - 16:30

Resüsitasyon odasının yönetimi

ATLS senaryoları

Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

Doç. Dr. Başak Bayram

 

16:30 - 17:00

Son test ve kapanış

 

Katılımcı sayısı: 24 kişi