Tarih: 30 Kasım - 1 Aralık 2017
Yer: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Salonu, İstanbul

30 Kasım 2017, Perşembe

09:30 - 10:10

Temel EKG

Kalbin ileti sistemi, vektörler, EKG dalgalarının oluşumu

Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu

10:20 - 11:20

Dal blokları ve ventriküler hipertrofi

Uzm. Dr. Derya Abuşka

11:30 - 12:30

Bradikardik Ritimler

Uzm. Dr. M. Can Girgin

13:30 - 14:10

Akut koroner sendromlarda EKG

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

14:20 - 15:00

ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı

Doç. Dr. Hakan Topaçoğlu

1 Kasım 2017, Cuma

09:30 - 10:10

Senkopta EKG

Uzm. Dr. Derya Abuşka

10:20 - 11:20

Dar kompleks taşikardiler

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı

11:30 - 12:30

Geniş kompleks taşikardiler

 Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı

13:30 - 14:10

Sistemik Hastalıklarda EKG

Uzm. Dr. Derya Abuşka

14:20 - 16:00

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları

Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu
Doç.Dr.Hakan Topaçoğlu
Uzm. Dr. Derya Abuşka
Uzm. Dr. M. Can Girgin
Uzm. Dr.Barış Murat Ayvacı