Tarihçe

Faaliyet Başlangıcı: Çalışma grubumuz 08 Şubat 2008 tarihli YK kararı ile resmen çalışmalarına başlamıştır. Dr. Ahmet Sebe, Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Dr. Cem Ertan, Dr. Funda Karbek Akarca, Dr. İsa Kılıçaslan, Dr. Nurdan Ergün Acar, Dr. M. Nuri Bozdemir, Dr. Seçgin Söyüncü kurucu üyelerimizdir. 2016 yılı itibarı ile çalışmalarımıza katkı veren 41 üyemiz mevcuttur. 

Geçmiş Koordinatörlerimiz:      
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal; 26 Ocak 2008- 21 Mayıs 2011
Dr. Funda Karbek Akarca; 21 Mayıs 2011- 12 Haziran 2014
Dr. Murat Yeşilaras–Dr Özgür Çevrim 12 Haziran 2014 – 14 Kasım 2015 tarihlerinde görev yapmışlardır.

Eğitimler: İlk mezuniyet sonrası eğitim 27 Nisan 2008 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde 16 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kuruluşundan bu yana sekiz yılda 85 eğitim ile 2000 civarı katılımcı hekime ulaşılmış, Acil Tıp hekimleri yanı sıra kritik ve acil hasta yönetiminde yer alan uzman hekimlere yönelik olarak Nöroloji Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Tıp-Yoğun Bakım Derneği ve Aile Hekimleri ile multidisipliner ortaklıklar gerçekleştirilmiştir ve halihazırda da bu çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer Çalışmalar: Çalışma grubumuz 2009 yılında Acil USG Temel Kurs Kitabı, 2014 yılında Acil USG Cep Atlası’ nı Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerinin kullanımına kazandırmıştır. Yanı sıra halen, grubun organizasyonu ile çok merkezli olarak yürütülen çalışmaları mevcuttur.

Amaç

 1. Acil tıp eğitim müfredatındaki acil ultrasonografi eğitiminin geliştirilmesi, tüm eğitim kurumlarında standardizasyonu
 2. Acil ultrasonografi ile ilgili bilimsel çalışmaların (çok/tek merkezli) teşvik edilmesi, yapılması
 3. Acil USG kullanımı ve değerlendirmelerin kayıt ve takibinin standardizasyonu için politika ve kılavuzların belirlenmesi, geliştirilmesi
 4. Acil USG kullanıcıları için ana dilde basılı ve basılı olmayan (web tabanlı) orijinal kaynakların sağlanması, sunumu
 5. ATU, ATA ve acil serviste çalışan hekimlere yönelik değişik düzey ve çeşitlilikte eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Başkan

Doç. Dr. Funda Karbek Akarca

Genel Sekreter

Uzm. Dr. Volkan Arslan

Toplam Üye : 41

 1. ADNAN YAMANOĞLU
 2. AHMET BURAK OĞUZ
 3. AHMET TUĞRUL ZEYTİN
 4. ALİ BATUR
 5. ALTEN OSKAY
 6. ALP GİRAY AYDIN
 7. ARİF ALPER ÇEVİK
 8. BAŞAK BAYRAM
 9. BETÜL GÜLALP EVREN
 10. BÜLENT ERBİL
 11. CEM ERTAN
 12. DAVUT KAPLAN
 13. EKREM MUSALAR
 14. ERKAN GÖKSU
 15. FARUK GÜNGÖR
 16. FECRİ BENGİ
 17. FUNDA KARBEK AKARCA
 18. İLHAN UZ
 19. İSA KILIÇASLAN
 20. MELEK SEDEF GÜRYAY
 21. MEHMET OKTAY ALKAN
 22. MURAT YEŞİLARAS
 23. NURDAN ERGÜN ACAR
 24. ONUR KARAKAYALI
 25. ÖZGÜR ÇEVRİM
 26. ÖZGÜR DİKME
 27. SALİH EKİNCİ
 28. SERCAN YALÇINLI
 29. SERKAN DOĞAN
 30. SEVİLAY KARADUMAN
 31. TANZER KORKMAZ
 32. VERMİ DEĞERLİ
 33. VOLKAN ARSLAN
 34. YUNUS EMRE ÖZLÜER
 35. ZEYNEP KEKEÇ
 36. ASLIHAN YÜRÜKTÜMEN
 37. ÖZLEM DİKME
 38. JOHN FOWLER
 39. MEHMET ALİ ASLANER
 40. ÖZGE CAN
 41. TURGAY YILMAZ KILIÇ
Tarih Etkinlik Yer
14 - 15 Mart 2019 Temel Ultrasonografi Kursu, Samsun SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
7 - 8 Mart 2019 Temel Ultrasonografi Kursu, İstanbul TC Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31 Ocak - 1 Şubat 2019 Temel Ultrasonografi Kursu, Adana TC Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi A katı, U Salonu
17 - 18 Ocak 2019 Ultrasonografi Çalışma Grubu Temel Ultrasonografi Kursu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Gen-Kök Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu, Kayseri
13 - 14 Aralık 2018 Ultrasonografi Çalışma Grubu İleri Ultrasonografi Kursu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı - İZMİR
29 - 30 Kasım 2018 Temel Ultrasonografi Kursu, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Suat Efe Konferans Salonu Derslik A - İstanbul
28 Haziran 2018 İleri Ultrasonografi Kursu, İstanbul Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği-Samatya/İstanbul
27 Nisan 2018 İleri Ultrasonografi Kursu, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
22 - 23 Mart 2018 Temel USG Kursu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya
2 Mart 2018 İleri USG Kursu, Ankara TATD Merkezi, Cinnah Cad. 51/10 Çankaya, Ankara
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Usul ve Esasları 28 Kasım 2017

Aslıhan Yürüktümen Ünal (BAŞKAN): ayuruktumen@gmail.com
Özlem Dikme (SEKRETER) : ozlemdikmemd@gmail.com

DERNEK MERKEZİ
Adres: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10, Çankaya - Ankara 
Tel / Fax: +90 (312) 438 12 66 / +90 (312) 438 12 68
E-posta: bilgi@tatd.org.tr