A. Tanımlar:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon: Kardiyopulmoner ve serebral resusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.
b. Acil kardiyovasküler bakım: Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

B. Amaç ve hedefler:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (KPR & AKB) konularında ulusal politika ve kılavuzların belirlenmesi için ulusal uzlaşı raporları oluşturmak.
b. KPR & AKB konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, komisyon, çalışma grubu ve benzer oluşumlarla birlikte çalışmalar yapmak.
c. KPR & AKB ile ilgili politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak.
d. KPR & AKB ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.
e. KPR & AKB ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak olarak görev almak.
f. Sağlık profesyonelleri ve tıp öğrencileri için ilk yardım, temel ve ileri acil kardiyovasküler bakım ile ilk yardım uygulayıcıları ve genel halk için ilk yardım, temel acil kardiyovasküler bakım programları düzenlemek.
g. KPR & AKB konusunda tüm sağlık çalışanlarına yüksek kaliteli eğitimler, kurslar ve her tür bilimsel etkinlikler düzenlemek.
h. Tıp eğitiminde KPR & AKB eğitimlerinin verilmesini sağlamak
i. Toplumun ani kardiyak ölüm konusunda farkındalığını artırarak temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.
j. Otomatik eksternal defibrilatörleri riskli alanlarda bulundurulması ve kullanımının sağlanması için projeler düzenlemek ve eğitim programları oluşturmak.

Başkan

Prof. Dr. Cem OKTAY

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Başlık Tarih
Kutlama - Prof. Dr. Cem Oktay 24 Ağustos 2016

1

Prof. Dr. Cem OKTAY

2

Doç. Dr. Bülent ERBİL

3

Doç. Dr. Özlem KÖKSAL

4

Doç. Dr. Murat ERSEL

5

Doç. Dr. Mustafa Burak SAYHAN

6

Yrd. Doç. Dr. Neşe Nur USER

7

Uzm. Dr. Göksu AFACAN

8

T.U.Ö. Dr. Behlül BAŞ

9

Uzm. Dr. Buğra İLHAN

10

Uzm. Dr. Murat ÇETİN

11

Doç. Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ

12

Doç. Dr. Özlem Yiğit

13

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

14

Prof. Dr. Murat Pekdemir

15

Prof. Dr. Özgür Karcioglu

16

Doç. Dr. Cem Ertan

17

Doç. Dr. Nese Çolak Oray

18

Yrd. Doç. Dr. Önder Limon

19

Uzm. Dr. Gülsüm Limon

20

Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın

21

Uzm. Dr. Betül Akbuga Özel

22

Doç. Dr. Mutlu Kartal

23

Doç. Dr. Erkan Goksu

24

Uzm. Dr. Özlem Dikme

25

Uzm. Dr. Özgür Dikme

26

Dr. İncifer Kanbur

27

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Usul ve Esasları 28 Kasım 2017

Prof. Dr. Cem OKTAY
TATD YK Üyesi, Sayman
AHA BLS-ACLS Instructor, ITC Faculty

Doç. Dr. Bülent ERBİL
TATD YK Üyesi, Genel Sekreter
AHA BLS-ACLS Instructor