Grubun Amacı: Sepsis sendromunun acil tanı ve tedavisi konusundaki güncel gelişmelerin izlenerek acil tıp uzmanlığı pratiğinde en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak. Sepsis yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemi konusunda farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak.

Grubun Hedefleri: Ülkemizde en yüksek mortaliteye sahip hastalıklardan sepsis ve septik şok sendromları konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve klinik uygulamalarda kılavuz olacak çağdaş algoritmler oluşturmak,
Yoğun bakım, enfeksiyon, mikrobiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi gibi konuyla ilgili disiplinleri temsil eden uzmanlık dernekleriyle liyezon komiteleri yoluyla ilişki kurarak hastalıkla ilgili çok yönlü bakışın geliştirilmesi ve ortaklaşmasını sağlamak, sepsis hastalarında acil serviste uzlaşı raporu oluşturmak, güncel kılavuzlar ışığında sepsis tanı ve tedavisi toplantısı düzenlemek


Çalışma Planı:
1. Sepsis tanı ve tedavisiyle ilgili güncel bilgiyi toplayıp kılavuz ve uzlaşı raporlarını dernek olanaklarıyla broşür, kitapçık, web sitesi üzerinden yayınlamak,
2. Güncel gelişmeleri geniş hekim kitlesine ulaştırmak için seminer, sempozyum, workshop gibi etkinlikler yapmak.
3. Sepsis tanı ve tedavisiyle ilgili çok merkezli bilimsel projeleri yürütmek.
4. Sepsis ile ilgili güncel akış şemaları/algoritmlerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar düzenlemek
5. Türkiye Acil Tıp Derneği web sayfasında sepsis olgu havuzu oluşturmak
6. Multidisipliner yaklaşımın geliştirilmesi ve güncel algoritmelerin paylaşılması için diğer klinik dallarla ortak panel ve diğer aktiviteleri yürütmek.

Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu (Koordinatör)
Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu (Başkan)
 

Dr. Hakan Topaçoğlu (Koordinatör)
Dr. Özgür Karcıoğlu (Başkan)
Dr. Barış Murat Ayvacı
Dr. Mehmet Oktay Alkan
Dr. Mehmet Özel
Dr. Hande Beygirci
Dr. Ozan Şahin
 

Tarih Etkinlik Yer
4 - 5 Ekim 2018 Acil-Kritik Hasta Yönetim Kursu, İstanbul İstanbul Eğitim ve Araştırma Hst. Acil Tıp Kliniği, Fatih
4 - 5 Haziran 2018 Acil Serviste Kritik Hasta Yönetim Kursu, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kozyatağı, İstanbul
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Usul ve Esasları 28 Kasım 2017
TATD Sepsis Tanı ve Tedavi Kılavuzu 11 Ekim 2016