Vizyon: Ülkemizde havadan tıbbi nakil süreçlerinde hasta merkezli hizmet kalitesini artırmak amacıyla teknik, bilimsel ve uygulamaya yönelik alt yapıları oluşturan, ülke çapında kılavuz ve protokoller oluşturmayı hedefleyen dinamik bir topluluk olmak.

Misyon: Havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumdaki farkındalığı artırmak ve havadan tıbbi nakil sistemini ilgili platformlarda tanıtmak.

Hedefler: Belirlenen amaçlarına uygun olarak, havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal platformda bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalar yapmak ve güncel literatüre uygun protokoller oluşturmak. Havadan tıbbi nakil hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere eğitimler düzenlemek.

Grubun Çalışma Planı:

  • Havadan tıbbi nakil hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, uygulamaları geniş kitlere yaymak ve hizmetin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak.
  • Havadan tıbbi nakil konusunda yapılacak olan bilimsel projeleri özendirmek ve desteklemek, konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, çalıştay, vb) katılım sağlamak ve gerekirse bu tür toplantılar düzenlemek.
  • Havadan tıbbi nakil süreçleri için gerekli ihtiyaçları karşılayacak yeterlilikte, güncel bilgiler temelinde, profesyonel bir eğitim ve sertifikasyon programı oluşturmak. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eşgüdümü ile bu sertifikalı eğitim programının ilgili mevzuatlara dahil edilmesini sağlamak.
  • Sertifikalı eğitimin havadan tıbbi nakil hizmetlerinde görev alan tüm sağlık personeline zorunlu bir eğitim olarak verilmesi sağlamak.
  • Diğer sivil havacılık, havacılık tıbbı ve hastane öncesi sağlık personellerini hedefleyen STK’lar ile iletişimin ve koordinasyonun artırılmasını sağlamak.
  • Ulusal düzeyde Havadan Hasta Naklini gerçekleştiren T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel ambulans servisleri arasında organize, düzenli ve sürekli biçimde koordinasyonu sağlayacak projeler üretmek.
  • Çalışma grubunun ortak görüş ve önerilerini TATD yönetim kurulu onayına sunmak ve sonrasında ilgili merciler ile paylaşmak.

Başkan

Doç. Dr. Serkan Şener

Genel Sekreter

Uzm. Dr. Yahya Ayhan Acar

Başlık Tarih
30 Nisan Acil Tıp Günü 30 Nisan 2016
Dr. Ahmet Demircan
Dr. Bahadır Çağlar
Dr. Burak Bekgöz
Dr. Cihan Büyüksütçü
Dr. Deniz Aldemir
Dr. Emre Serkan Eroğlu
Dr. Esra Ferdi Kundan
Dr. Etem Düzok
Dr. Fırat Kaynak
Dr. Gültekin Kadı
Dr. İsmail Yeşiltaş
Dr. Kadir Dibek
Dr. Kurtuluş Açıksarı
Dr. M. Fatih Beşer
Dr. M. Nuri Bozdemir
Dr. Mehmet Akçimen
Dr. Mehmet Akif Karadaş
Dr. Mehmet Dokur
Dr. Mehmet Eren Tuna
Dr. Mehmet Şahin Mutlu
Dr. Mesut Zorlu
Dr. Murat Çetin
Dr. Mustafa Keşaplı
Dr. Mustafa Ramiz Tel
Dr. Mustafa Sever
Dr. Necati Salman
Dr. Nesrin Şahin
Dr. Onur Hakoğlu
Dr. Onur Tezel
Dr. Orhan Şahin
Dr. Orkun Gürbüz
Dr. Öncü Sancak
Dr. Özgür Özen
Dr. Özgür Özen
Dr. Ramazan Güven
Dr. Serkan Şener
Dr. Süha Serin
Dr. Tanju Taşyürek
Dr. Togay Evrin
Dr. Ural Kaya
Dr. Volkan Ülker
Dr. Yahya Ayhan Acar
Dr. Yalçın Gölcük
Dr. Yavuz Yiğit
Dr. Yıldıray Çete  
Prm. Alper Gelen
Dr. Fatih Cırıl
Dr. Emre Bülbül
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Usul ve Esasları 28 Kasım 2017
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği̇ 13 Haziran 2016
Türk Sivil Havacılık Kanunu 13 Haziran 2016
Ambulans Hava Araçları İşletilmesine Dair Esaslar Genelgesi 13 Haziran 2016
Sağlık Bakanlığı Hava Ambulansi Talep Formu 13 Haziran 2016
Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği 13 Haziran 2016
Suda helikopter operasyonları 13 Haziran 2016
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği 13 Haziran 2016

Doç. Dr. Serkan ŞENER
Acıbadem Ankara Hastanesi Acil Servis
Turan Güneş Bulvarı 630. Sok. No: 6 Oran, Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 593 44 45
serkan.sener@acibadem.edu.tr