Türkiye’ de Acil Tıp Anabilim Dalı veya Kliniklerinde hizmet verilen hastaların %15- 19 arasındaki oranı lokal şartlara göre değişmek üzere 65 yaş üzeri yaştadır. Bu yaş grubunun özellikle sürekli takip eden hekimi olmaması, çoklu komorbidite yüzünden bir uzmanlık dalına bağlı olmaması, sosyal destekten yoksun olmaları veya teknolojiye uyarak hekimden randevu almada sorun yaşamaları gibi değişik nedenler yüzünden direkt Acil servislere başvurmaktadır. Ayrıca bu yaş grubuna özel dahili ve cerrahi hastalıklar acil hasta bakımı gerektirmektedir. Acil Tıp Anadalı içinde uzmanlık eğitimi verirken bu özellikli yaş grubuna ait hastalıklar konusunda eğitim ve hizmet standartlarını belirlemek önemli bir amacımızdır.

 

Çalışma grubu amaçlarımızın başlıcaları;

  1. Uzmanlık eğitimi müfredatında Geriatrik yaş grubu hastalıklarına ait yetkinlik alanlarını tanımlamak.
  2. Geriatrik yaş grubuna yaklaşımda bilgi ve beceri eğitiminin yöntemlerini belirlemek.
  3. Geriatrik hastaların Acil Servislerde standart tedavi alabilmelerini sağlayacak eğitim rehberleri geliştirmek
  4. Sosyal projeler geliştirerek yaşlı hastaların aldıkları hizmet kalitesini geliştirmek, kolaylaştırmak.
  5. Sağlık hizmetlerini sağlayan ve yürüten devlet makamları ile ortak projeler geliştirmek, politikalar üretilmesine yardımcı olmak
  6. Geriatri hastalarına sunulan hizmetlerde yarar/ zarar oranı gözetilerek ve maliyet optimizasyonu yaparak protokoller geliştirmek.
  7. Geriatri alanında sempozyum, toplantı düzenlemek ve bu konuda çalışan diğer Uzmanlık dernekleri ve Üniversiteler ile işbirliği yapmak.

Çalışma Planı

Planlanan Proje konuları;

1. Acil servise başvuran geriyatrik hastaların başvuru nedenleri, tıbbi sorunlarının ulusal bilgi ağına ait alt yapı hazırlanması. Bu hastaların başvuru nedenlerini analiz etmek.

2. “Yaşlı Dostu” acil servis tasarımı ve işleyişi konulu bir yarışma düzenlemek.İlerleyen zamanlarda “Yaşlı Dostu” acil servisleri akredite etmek.

3. Geriyatrik Acil hastalarının memnuniyet ölçümleri için skorlama geliştirmek

4. Acil servise başvuran geriyatrik hastalara yönelik Sağlık Personelinin bilgi ve tutum düzeylerini ölçmek

5. Geriatrik Acil Tıp alanında yapılmış olan doktora ve uzmanlık tezlerini incelemek ve derlemek. (Bu hem tezlerden faydalanılmasını hem de Acil Tıp ortamında paylaşılarak “know how” katkısını sağlayacaktır).

Çalışma Yöntemleri grup içinde yapılacak olan iş bölümü ile kararlaştırılıp, yürütülecek ve Çalışma grubu başkanı tarafından koordine edilecektir.

Geriatrik Acil Tıp ile ilgili linkler;

 

Uzm. Dr. Murat Çetin (Başkan)

Başlık Tarih
TATD Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu 22 Mart 2018
Gökçe Akgül Karadana Öner Bozan Özgür Karcıoğlu
Feride Sinem Akgün Elif Dilek Çakal Tanzer Korkmaz
Canan Akman Mustafa Emin Çanakçı Özlem Köksal
Ersin Aksay Orhan Çınar Mehmet Mahir Kunt
Gürkan Altuntaş Arzu Denizbaşı Cem Oktay
Mehmet Altuntaş Özlem Dikme Umut Payza
Banu Arslan Bülent Erbil Mehmet Necmeddin Sutaşır
Mehmet Ali Aslaner Esra Ersöz Hakan Topaçoğlu
Ali Kaan Ataman Müge Günalp Eneyli Süleyman Türedi
Barış Murat Ayvacı Melih İmamoğlu Sercan Yalçınlı
Ayşe Başaran Sinan Karacabey Özcan Yavaşi
Başak Bayram    
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı 29 Mart 2018
Yaşlı Sağlığı Modülleri 29 Mart 2018