İndir Belge Adı Tarih
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Yok
Özel Hastaneler Yönetmeliği Yok
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Yok
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Yok
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yok
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yok
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yok
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yok
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yok
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Yok
Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği Yok
SB Eğitim Araştırma H. Klinik Şefi, Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yok
Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik Yok
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Yok