İndir Belge Adı Tarih
İntraosseöz (Kemik içi) Girişim ve Tedavi Uygulamaları Yok
Nazogastrik Sonda Uygulaması Yok
Kan Nakli Yok
Santral Venöz Kateterizasyon (Toplardamara Kateter Yerleştirilmesi) Yok
Göğüs Tüpü Takılması (Tüp Torakostomi) Yok
Kapalı Redüksiyon Yok
Damar İçi (İntravenöz) Enjeksiyon Yok
Kas İçi (İntramüsküler) Enjeksiyon Yok
Girişimsel Sedasyon Analjezi Yok
Alçı-Atel Yok
İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanması Yok
Pulmoner Emboli'de Trombolitik (Pıhtı Eritici) İlaç Uygulama Yok
Kalp Krizinde Trombolitik (Pıhtı Eritici) İlaç Uygulama Yok
Akciğer Zarlarından Örnek Alınması (Torasentez) Yok
Parasentez (Karından Sıvı Alma) Yok
Belden Su Alınması İşlemi (Lomber Ponksiyon) Yok
Endotrakeal Entübasyon Yok
Elektriksel Kardiyoversiyon Yok