İndir Belge Adı Tarih
Türk Ceza Kanunu Yok
Dernekler Kanunu Yok
Sosyal Sigortalar Kanunu Yok
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yok
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yok
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Yok
İş Kanunu Yok
6331 sayılı yasa Yok
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yok
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Yok
Ceza Muhakemesi Kanunu Yok
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yok
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Yok