İndir Belge Adı Tarih
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yok
2. Basamak Sağlık Kurumlarının Acil Servislerinde Çalışan Sağlık Pesonelinin Görev Tanımları Yok
Acil Tıbbi Durum Tanımı Yok
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hakkında Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)'nin görüşleri ve önerileri Yok
TATD Şiddet Çalıştayı Sonuçları Yok
Acil Servis Planlaması ve Standartları Yok
Muayenehanelerde acil durumlar için hangi ilaç ve tıbbi malzemeler bulunmalıdır? Yok