İndir Belge Adı Tarih
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi 22 Ekim 2018
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Yok
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yok
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yok
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4) Yok
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yok
04.05.2013 Değişiklik Tebliğe İşlenmiş Güncel 2013 SUT Yok
Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları ile İlgili UygulamalarÖzel Hastaneler ile ilgili uygulamalarAcil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Yok
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Yok
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Yok
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Yok