Acil Tıp Asistan Birliği'ne katılmak ister misiniz?...

Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB) Yönergesi’ne göre ATAB üyeleri acil tıp asistanlarından oluşur. ATAB; Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan tüm acil tıp uzmanlık öğrencilerini genel kurul olarak kabul eder. Her yıl ATAS’a katılan tüm acil tıp asistanları ile toplantı planlanır. Genel kurul toplantılarını ve gündemi ATAB yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Üyelik formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

Web: www.atabir.com

E-posta: ulasimatab@gmail.com

Twitter: @ATAB2008  

Facebook: /groups/ATAB2008