ÖNSÖZ 

1. TÜRKİYE’DE ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

2. ACİL SERVİS PLANLAMASI VE STANDARTLARI

- Giriş

- Mesleki Sorumluluklar ve Halkın Beklentileri

- Acil Servis Hizmetleri İçin Gerekli Öğeler

--- Yönetim 

--- Personel 

--- Aletler ve Sarf Malzemeleri 

--- Bulundurulması Gerekli İlaçlar 

- Kurumla İlgili Özellikler 

--- Radyolojik, Görüntüleme ve Diğer Tanısal Hizmetler 

--- Hazır Bulundurulması İstenen Laboratuar Tetkikleri 

- Çocuk Acil Servisi İçin Standartlar 

- Hasta Bakımının Devamlılığı İçin Sorumluluklar 

--- Hastane Öncesi Dönem 

--- Acil Servis 

--- Hastanın Bakımının Sonuçlandırılması 

--- Hasta Sevkleri 

3. GÖREV TANIMLARI 

- Eğitim Hastaneleri 

- İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Acil Servisleri 

- Yardımcı Sağlık Personelleri 

4. ACİL TIBBIN TEMEL KONULARI 

5. ACİL TIP UZMANLIĞI EĞİTİM SÜRESİ VE ROTASYONLARI HAKKINDA ÖNERİLER 

6. ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

- Giriş 

- Uzmanlık Eğitimi Programı Verecek Kurumlar 

- Akademik Acil Servislerde Çalışanlar 

--- Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi 

--- Eğitim Programı Sorumlusu 

--- Diğer Akademik Personel 

- Eğitim Programı 

--- Eğitim Programının Organizasyonu ve Yapısı 97

--- Müfredat Programı (Curriculum) 

- Değerlendirme 

7. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM HEDEFLERİ 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 1. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 2. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 3. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 4. Yıl 

8. ACİL TIP EĞİTİM VE ROTASYON HEDEFLERİ 

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Anesteziyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri (112) Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- İç Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Genel Cerrahi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kardiyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Yoğun Bakım Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Ortopedi ve Travmatoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Psikiyatri Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Nöroloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Beyin Cerrahisi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Göz Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kulak Burun Boğaz Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

9. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKEN GİRİŞİMLERİN LİSTESİ VE EN AZ SAYISI 

10. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÖNERİSİ 

11. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT