İndir Belge Adı Tarih
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016
Özel Hastaneler Yönetmeliği 6 Nisan 2016
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 6 Nisan 2016
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Nisan 2016
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Nisan 2016
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 6 Nisan 2016
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 6 Nisan 2016
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Nisan 2016
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016
Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği 6 Nisan 2016
SB Eğitim Araştırma H. Klinik Şefi, Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016
Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 6 Nisan 2016