İndir Belge Adı Tarih
Türk Ceza Kanunu 6 Nisan 2016
Dernekler Kanunu 6 Nisan 2016
Sosyal Sigortalar Kanunu 6 Nisan 2016
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6 Nisan 2016
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6 Nisan 2016
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6 Nisan 2016
İş Kanunu 6 Nisan 2016
6331 sayılı yasa 6 Nisan 2016
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6 Nisan 2016
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 6 Nisan 2016
Ceza Muhakemesi Kanunu 6 Nisan 2016
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6 Nisan 2016
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6 Nisan 2016