İndir Belge Adı Tarih
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi 12 Mayıs 2017
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Nisan 2016
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 6 Nisan 2016
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4) 6 Nisan 2016
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Nisan 2016
04.05.2013 Değişiklik Tebliğe İşlenmiş Güncel 2013 SUT 6 Nisan 2016
Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları ile İlgili UygulamalarÖzel Hastaneler ile ilgili uygulamalarAcil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 6 Nisan 2016
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 6 Nisan 2016
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 6 Nisan 2016
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi 6 Nisan 2016